Vil du lære hvordan du konfigurerer Radius-godkjenningen på MariaDB-serveren? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du konfigurerer MariaDB-tjenesten for å autentisere brukere ved hjelp av Radius-protokollen på en datamaskin som kjører Ubuntu Linux.

• Ubuntu 20.04
• Ubuntu 19.04
• Ubuntu 18.04
• MariaDB 10.3
• Freeradius 3.0.20

I vårt eksempel er Radius-serverens IP-adresse 192.168.15.10.

I vårt eksempel er MariaDB-serverens IP-adresse 192.168.15.11.

Tutorial - FreeRadius Server Installasjon på Ubuntu Linux

• IP - 192.168.15.10
• Operacional System - Ubuntu 20
• Vertsnavn - FREERADIUS

Installer FreeRadius-tjenesten.

Copy to Clipboard

Nå må vi legge til klienter i Radius-konfigurasjonsfilen.

Finn og rediger konfigurasjonsfilen radiusklienter.

Copy to Clipboard

Legg til følgende linjer på slutten av filen clients.conf.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel legger vi til 1 klientenhet:

Enheten ble kalt MARIADB og har IP-adressen 192.168.15.11.

Nå må vi legge til FreeRadius-brukere i BRUKER-konfigurasjonsfilen.

Finn og rediger konfigurasjonsfilen for Freeradius-brukere.

Copy to Clipboard

Legge til følgende linjer på slutten av filen

Copy to Clipboard

Start Freeradius-serveren på nytt.

Copy to Clipboard

Du er ferdig med Freeradius-installasjonen på Ubuntu Linux.

Tutorial MariaDB - Radius autentisering ved hjelp av Freeradius

• IP - 192.168.15.11
• Operacional System - Ubuntu 20
• Vertsnavn - MARIADB

Installer de nødvendige pakkene for å aktivere Radius-godkjenning.

Copy to Clipboard

Rediger konfigurasjonsfilen med navnet pam_radius_auth.conf.

Copy to Clipboard

Her er filen, før vår konfigurasjon.

Copy to Clipboard

Her er filen, etter vår konfigurasjon.

Copy to Clipboard

Vi utførte følgende konfigurasjon:

• Radius Server IP - 192.168.15.10
• Radius Secret - kamisama123

Du må endre IP-adressen til Freeradius-serveren IP.

Du må endre radiushemmeligheten til radiushemmeligheten din.

Test Radius-godkjenningen ved hjelp av følgende kommando.

Copy to Clipboard

Du må endre IP-adressen til Freeradius-serveren IP.

Du må endre radiushemmeligheten til radiushemmeligheten din.

Du må endre admin brukerkonto og passordet 123qwe.. for å gjenspeile brukerkontoen din.

Her er kommandoutdataene:

Copy to Clipboard

Tutorial MariaDB - Radius-godkjenning

• IP - 192.168.15.11
• Operacional System - Ubuntu 20
• Vertsnavn - MARIADB

Installere MariaDB-tjenesten.

Copy to Clipboard

Opprett PAM-konfigurasjonsfilen.

Copy to Clipboard

Her er filinnholdet.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel skal vi godkjenne MariaDB-tjenestetilgangen ved hjelp av Radius-kontopassordet.

Aktiver MariaDB-tjenesten for å lese Radius-filen.

Copy to Clipboard

Få tilgang til kommandolinjen MariaDB.

Copy to Clipboard

Aktiver plugin-modulen PAM-godkjenning.

Copy to Clipboard

Opprett en ny brukerkonto.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel oppretter vi en MariaDB-konto kalt ADMIN.

I vårt eksempel konfigurerte vi denne brukerkontoen til å godkjenne ved hjelp av PAM-filen MARIADB.

Få tilgang til kommandolinjen MariaDB ved hjelp av den nye kontoen.

Copy to Clipboard

Kontroller brukerkontoen.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Gratulerer! Du har fullført konfigurasjonen av MariaDB-tjenesten Radius-godkjenning.