Vill du lära dig hur man gör en WAP321 inledande konfiguration? I den här guiden, vi ska visa dig hur man gör den inledande IP-adress konfiguration på en Cisco WAP321 åtkomstpunkt?

Maskinvarulista:

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa denna Cisco handledning.

Varje del av hårdvara som anges ovan finns på Amazon webbplats.

WAP321 Spellista:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med videoklipp relaterade till Cisco Access Point.

Glöm inte att prenumerera på vår youtube-kanal som heter FKIT.

WAP321 Relaterad handledning:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista över självstudiekurser relaterade till WAP321.

Självstudie - Inledande Konfiguration för Cisco WAP321

Anslut datorn till Accesspunkten cisco WAP321 med hjälp av en korskopplad kabel och konfigurera följande nätverksadress på datorn:

• IP - 192.168.1.10
• MASK - 255.255.255.0

Slå på WAP321 och vänta 1 minut.

Tryck på återställningsknappen som sitter på baksidan av din utrustning i 15 sekunder.

Nu är det dags att testa anslutningen mellan Access-punkten och skrivbordet.

Öppna en DOS-prompt och försök att pinga standard-IP-adressen för WAP321-utrustningen: 192.168.1.245

C:\> ping 192.168.1.245
Disparando 192.168.1.245 com 32 bytes de dados:
Resposta de 192.168.1.245: bytes=32 tempo=5ms TTL=255
Resposta de 192.168.1.245: bytes=32 tempo=5ms TTL=255

Som vårt nästa steg måste vi få tillgång till WEBBGRÄNSSNITTET WAP321.

Öppna din webbläsare och ange IP-adressen till WAP321.

På inloggningsskärmen använder du standardanvändarnamnet och standardlösenordet.

• Standard användarnamn: cisco
• Standardlösenord: cisco

Efter en lyckad inloggning kommer du att skickas till WAP321 Dashboard.

Systemet kommer att kräva att du ändrar administratörslösenordet omedelbart.

På webbgränssnittet kommer du åt menyn Trådlöst och väljer alternativet Trådlösa nätverk.

Ändra namnet på ditt trådlösa nätverk.

Välj typ av nätverkssäkerhet: WPA Personal

Konfigurera det trådlösa lösenordet och spara din konfiguration.

På webbgränssnittet kommer du åt menyn Trådlöst och väljer alternativet Radio.

För att kunna avsluta den trådlösa installationen måste du aktivera din radiokonfiguration.

Om du behöver ändra IP-adressen för enheten.

Få åtkomst till LAN-menyn och välj alternativet VLAN och IPV4.

Ändra IP-adressen från DHCP till Static och konfigurera önskad IP-adress.

Glöm inte att spara din konfiguration.

Grattis, du har installerat Cisco WAP321 Accesspoint.