Vill du lära dig hur man installerar CouchDB-tjänst på Ubuntu Linux? I den här guiden, vi kommer att visa dig alla de steg som krävs för att utföra Apache CouchDB installationen på Ubuntu Linux i 5 minuter eller mindre.

• Ubuntu 18.04
• Ubuntu 19.10
• Apache CouchDB 2.3.1

I vårt exempel kommer CouchDB-tjänsten att lyssna på TCP-porten 5984.

CouchDB - Relaterade Handledning:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista över tutorials relaterade till CouchDB.

Handledning - CouchDB Installation på Ubuntu Linux

Installera de paket som krävs.

Copy to Clipboard

Installera CouchDB-tjänsten.

Copy to Clipboard

CouchDB-tjänsten kommer att installeras på följande katalog: /snap/couchdb.

Den CouchDB Data kommer att lagras på följande katalog: /var/snap/couchdb.

Verifiera om CouchDB-tjänsten installerades.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Redigera konfigurationsfilen CouchDB med namnet local.ini.

Copy to Clipboard

Inuti konfigurationsfilen letar du upp följande rad.

Copy to Clipboard

Aktivera konfigurationen BIND_ADDRESS och ändra dess värde till 0.0.0.0.

Copy to Clipboard

Starta om CouchDB-tjänsten.

Copy to Clipboard

Använd netstat-kommandot för att verifiera om tjänsten körs på port 5984.

Copy to Clipboard

I vårt exempel körs CouchDB-tjänsten på alla adresser på TCP-porten 5984.

Copy to Clipboard

Öppna din webbläsare och ange IP-adressen till din CouchDB-server plus :5984/_utils#setup.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://192.168.15.10:5984/_utils#setup

Den CouchDB webbinstallation gränssnitt bör presenteras.

Klicka på knappen för att konfigurera en enda nod.

Ange administratörskonto och lösenord.

I vårt exempel, lösenordet kamisma123 var inställd på användaren heter admin.

Klicka på knappen Konfigurera nod för att slutföra installationen.

Testa din kommunikation med CouchDB-tjänsten.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Grattis! Du har avslutat installationen av CouchDB på Ubuntu Linux.

Självstudien CouchDB - Kommando exempel

Skapa en ny databas med namnet techexpert.

Copy to Clipboard

För att skapa en databas måste du ge autentiseringsuppgifter med administrativ behörighet.

I vårt exempel använde vi kontot med namnet ADMIN och lösenordet KAMISAMA123.

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Om du försöker skapa en databas i CouchDB utan att tillhandahålla några autentiseringsuppgifter.

Copy to Clipboard

Följande felmeddelande kommer att visas.

Copy to Clipboard

Lista alla databaser som finns på CouchDB.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Lista alla noder som finns på CouchDB.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Skapa ett nytt konto med administratörsbehörighet.

Copy to Clipboard

I vårt exempel skapade vi ett användarkonto som heter BRUNO med lösenordet SUPERPASSWORD.