Vill du lära dig att ändra GLPI webbgränssnitt språk? I den här guiden, vi kommer att visa dig hur du ändrar GLPI språk som används på webbgränssnittet.

• GLPI version: 9.3.1

Maskinvarulista:

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa denna GLPI handledning.

Varje del av hårdvara som anges ovan finns på Amazon webbplats.

GLPI-spellista:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med videor relaterade till Zabbix-installation.

Glöm inte att prenumerera på vår youtube-kanal som heter FKIT.

GLPI Relaterade handledning:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista över självstudiekurser relaterade till GLPI-installation.

Självstudie - GLPI Ändra webbgränssnittet Språk

Öppna din webbläsare och ange IP-adressen till din webbserver plus /glpi.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://35.162.85.57/glpi

På inloggningsskärmen anger du önskat användarnamn och lösenord.

• Standard användarnamn: glpi
• Standardlösenord: glpi

Efter en lyckad inloggning kommer du att skickas till GLPI Dashboard.

På den övre högra delen av skärmen kommer du åt inställningarna för användarprofiler.

På användarprofilskärmen väljer du önskat språk och klickar på knappen Spara.

Grattis! Du har ändrat GLPI-språket i webbgränssnittet.