Vill du lära dig hur du konfigurerar Mikrotik E-post Notification? I den här självstudien ska vi visa dig hur du konfigurerar Mikrotik för att skicka e-post.

MikroTik Handledning:

På denna sida erbjuder vi snabb tillgång till en lista över tutorials relaterade till MikroTik.

Självstudie - Gmail Integration

Först måste vi aktivera ditt Gmail-konto för att ta emot anslutningar från externa program.

Öppna webbläsaren och få tillgång till ditt Gmail-konto.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

http://gmail.google.com

På inloggningsskärmen anger du ditt användarnamn och lösenord för Gmail.

Efter inloggningen måste du komma åt följande webbadress:

https://myaccount.google.com/lesssecureapps

Välj alternativet för att aktivera användning av mindre säkra program.

Nu, Vi måste utföra Mikrotik Email konfiguration och försöka skicka ett meddelande.

Självstudie - Konfiguration av e-postmeddelande i MikroTik

Först måste du komma åt konsolen av din MikroTik router.

Ange den administrativa inloggningsinformationen på skärmen för prompt.

Standardåtkomstinformation för fabrik:
• Användarnamn: admin
• Lösenord: (Inget lösenord)

Efter en lyckad inloggning kommer konsolens kommandorad att visas.

Använd följande kommando för att aktivera SNMP-tjänsten på MikroTik-routern.

Copy to Clipboard

Använd följande kommando för att konfigurera DNS-server för att aktivera mikrotik-routern för att utföra DNS-frågor.

Copy to Clipboard

Använd följande kommandon för att utföra e-postkonfigurationen Mikrotik.

Copy to Clipboard

I vårt exempel använder vi Gmail-kontot virtualcoin.videos@gmail.com.

I vårt exempel, gmail-virtualcoin.videos@gmail.com använder lösenordet kamisama123.

Du måste ändra Gmail-konto och lösenord för att återspegla ditt konto.

Använd följande kommando för att skicka ett e-postmeddelande med kommandoraden.

Copy to Clipboard

Kontrollera din Gmail-inkorg för testmeddelandet som du just skickat.

Om testet lyckades du kan gå vidare till nästa avsnitt i denna handledning.

Om testet misslyckades måste du komma åt följande webbadress .

https://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha

Välj alternativet för att häva blockeringen av ditt konto.

Försök igen för att skicka e-postmeddelandet med kommandoraden.

Om testet lyckades du kan gå vidare till nästa avsnitt i denna handledning.

Använd följande kommando för att verifiera Mikrotik-loggen för att se om meddelandet skickades.

Copy to Clipboard

E-postvarning för MikroTik

Använd följande kommandon för att skapa en schemalagd aktivitet för att skapa och skicka en logg klockan 00:01:00.

Du måste redigera starttid, datum och intervall för att passa dina behov.

Copy to Clipboard

Du har lyckats utföra Mikrotik e-postvarning Configuration.