Vill du lära dig att installera Pfsense? I den här guiden, vi kommer att visa dig alla steg som krävs för att ladda ner och installera en Pfsense-server med hjälp av den ursprungliga ISO-filen.

Denna handledning testades på Pfsense 2.4.4-p3.

Självstudie - PfSense Nedladdning

Få tillgång till Pfsense Download Portal.

På Pfsense nedladdningsportalen måste du hitta den sista versionen av Pfsense Firewall.

Välj Pfsense-programvaran Archictecture, välj ISO Installer-formatet och klicka på knappen Ladda ner.

I vårt exempel hämtade vi installationsavbildningen Pfsense 2.4.4-RELEASE-p3.

Installationsfilens namn var pfSense-CE-2.4.4-RELEASE-p3-amd64.iso.gz.

ISO-avbildningen är komprimerad med hjälp av förlängningen GZ.

Du kommer att behöva använda en programvara som 7zip för att extrahera ISO-avbildning från GZ-paketet.

Självstudie - Pfsense-installation

Utför datorns start med installationsmediet pfsense.

På välkomstskärmen trycker du på Retur för att starta Pfsense-installationsprocessen.

Acceptera licensavtalet för Pfsense-slutanvändare.

Välj alternativet Installera på välkomstskärmen

Välj önskad Pfsense-tangentbordslayout.

Välj alternativet Auto(UFS) om du vill utföra diskpartitioneringen automatiskt.

Systemet kommer att starta installationen av Pfsense-servern.

Vänta tills installationen är klar.

Välj alternativet Nej på den manuella konfigurationsskärmen.

Ta bort installationsmediet och tryck på Retur för att starta om datorn.

Efter omstart kommer Pfsense-konsolen att fråga om du behöver konfigurera VLAN.

I vårt exempel har vi inte utföra någon Vlan konfiguration.

Därefter kommer systemet att försöka identifiera listan över tillgängliga nätverksgränssnitt.

Systemet kommer att be dig att välja 1 gränssnitt som externt gränssnitt (WAN).

I vårt exempel konfigurerade vi em0-gränssnittet som externt.

Systemet kommer att be dig att välja 1 gränssnitt som internt gränssnitt (LAN).

I vårt exempel konfigurerade vi em1-gränssnittet som internt.

Efter att ha valt önskade nätverksgränssnitt kommer pfsense-installationsmenyn att presenteras

På Pfsense-menyn kommer du att kunna se ip-adressen som din server fick från DHCP-servern.

I vårt exempel fick Nätverket Pfsenses gränssnitt automatiskt IP-adressen 192.168.15.11.

Om du inte har någon DHCP-server kan du ange menyalternativet nummer 2 för att konfigurera en statisk IP-adress.

Grattis! Du har installerat Pfsense-servern.

PSSense instrumentpanel inloggning

Efter avslutad IP-adresskonfiguration kan du komma åt webbgränssnittet PFsense.

Öppna en webbläsare programvara, ange IP-adressen till din Pfsense brandvägg och tillgång webbgränssnitt.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• https://192.168.15.11

Webbgränssnittet Pfsense bör presenteras.

På skärmen med uppmaning anger du inloggningsinformationen för Pfsense Standardlösenord.

• Användarnamn: admin
• Lösenord: pfsense

Efter en lyckad inloggning kommer du att skickas till Pfsense Dashboard.

Installationsguiden för PFSense

På din första åtkomst kommer konfigurationsguiden för Pfsense att visas.

Klicka på nästa knapp och utför värdnamnet och DNS-konfigurationen.

Utför serverkonfigurationen För Timezone och NTP.

På nästa skärm, om det behövs, kan du ändra nätverksgränssnittets konfiguration.

I vårt exempel gjorde vi ingen förändring.

Ändra Pfsense standard administrativa lösenord och klicka på knappen Nästa.

Systemet kommer att ladda om Pfsense-konfigurationen.

Installationen av PFSense avslutades framgångsrikt.

Grattis! Du är nu administratör för en Pfsense-server.