Vill du lära dig att installera Ntopng på Pfsense? I den här guiden, vi kommer att visa dig alla steg som krävs för att utföra Ntopng installationen på en Pfsense server i 5 minuter eller mindre.

• Pfsense 2.4.4-p3

PFSense - Ntopng Installation

Öppna en webbläsare programvara, ange IP-adressen till din Pfsense brandvägg och tillgång webbgränssnitt.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• https://192.168.15.11

Webbgränssnittet Pfsense bör presenteras.

På skärmen med uppmaning anger du inloggningsinformationen för Pfsense Standardlösenord.

• Användarnamn: admin
• Lösenord: pfsense

Efter en lyckad inloggning kommer du att skickas till Pfsense Dashboard.

Få åtkomst till Pfsense System-menyn och välj alternativet Pakethanterare.

På skärmen för pakethanteraren får du tillgång till fliken Tillgängliga paket.

Sök efter ntop på fliken Tillgängliga paket och installera Ntopng-paketet.

I vårt exempel installerade vi Ntopng-paketversionen 0.8.13_3.

Vänta på att Ntopng-installationen ska slutföras.

Få åtkomst till Pfsense Diagnostics-menyn och välj: Ntopng-inställningar.

Aktivera Ntopng-tjänsten på fliken Allmänt och utför följande konfiguration:

• ntopng Admin Lösenord - Ange ett starkt lösenord.
• Bekräfta lösenord för ntopng Admin - Upprepa lösenordet
• Gränssnitt – Välj LAN-gränssnittet

På området Lokala nätverk utför du följande konfiguration:

• Mode - Använd den anpassade listan nedan.
• Anpassad nätverkslista - Ange den nätverksadress som du vill övervaka.

Om du behöver lägga till mer än 1 nätverk, klicka på knappen Lägg till och ange nätverksadressen.

På utilities området, klicka på knappen Uppdatera GeoIP-data.

Efter avslutad konfiguration, klicka på knappen Spara.

Ntopng-tjänsten ska starta automatiskt.

Om du vill kontrollera status för tjänsten, acess den PFsense Status-menyn och välj alternativet Tjänster.

Om Ntopng-tjänsten inte körs kan du starta tjänsten manuellt.

Grattis! Du har avslutat Ntopng-installationen på en Pfsense-server.

PFSense - åtkomst till Ntopng webbgränssnitt

Efter avslutad installation måste du lära dig hur man acess Ntpong webbgränssnitt.

På Pfsense-instrumentpanelen, acess menyn Diagnostik och välj alternativet Ntopng.

Ntopng-inloggningsskärmen ska presenteras.

På promptskärmen anger du inloggningsinformationen för Ntopng.

• Användarnamn: admin
• Lösenord: Lösenordet du ställt in innan.

Efter en lyckad inloggning kommer du att skickas till Ntopng Dashboard.

Du har nu möjlighet att använda Ntopng på en Pfsense brandvägg.