Vill du lära dig att installera SonarQube med hjälp av Docker på Ubuntu Linux? I den här guiden, vi kommer att visa dig alla steg som krävs för att utföra Den SonarQube installationen med docker på en dator som kör Ubuntu Linux i 5 minuter eller mindre.

• Ubuntu 20.04
• Ubuntu 18.04
• Ubuntu 19.04
• SonarQube 8.4.2

Självstudien SonarQube - Docker-installation

Redigera systemkonfigurationsfilen.

Copy to Clipboard

Infoga följande rader i slutet av den här filen.

Copy to Clipboard

Aktivera systemkonfigurationen.

Copy to Clipboard

Skapa en konfigurationsfil med namnet 99-sonarqube.conf.

Copy to Clipboard

Här är filinnehållet.

Copy to Clipboard

Starta om datorn.

Copy to Clipboard

Installera dockertjänsten.

Copy to Clipboard

Hämta SonarQube Docker-avbildningen från online-lagringsplatsen.

Copy to Clipboard

Lista Docker-bilderna som är installerade på ditt system.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Skapa Docker-volymer för att lagra SonarQube-beständiga data.

Copy to Clipboard

Verifiera de beständiga datakatalogerna.

Copy to Clipboard

Skapa symboliska länkar till en enklare åtkomstplats som tillval.

Copy to Clipboard

Starta en SonarQube-behållare med beständig datalagring.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

I vårt exempel användes SonarQube-avbildningen för att starta en ny behållare.

Den nya behållaren har beständiga datalagring.

Behållaren ID är 348b4ab00defe8e3621a61e5899d4eb04dd533046fce4cf2c5b0163f0717bd50.

Självstudie docker - SonarQube-installation

Öppna din webbläsare och ange IP-adressen till din webbserver plus :9000

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://192.168.15.10:9000

Instrumentpanelen SonarQube kommer att presenteras.

Klicka på knappen Logga in och använd Sonarqubes standardanvändarnamn och lösenord.

• Standard Användarnamn: admin
• StandardLösenord: admin

Grattis! Du har avslutat installationen av SonarQube Docker.

Självstudiekurs SonarQube - Docker-behållarhantering

Verifiera behållarnas status med följande kommando:

Copy to Clipboard

Verifiera status för en behållare.

Copy to Clipboard

Om du vill stoppa en behållare använder du följande kommando:

Copy to Clipboard

Om du vill starta en behållare använder du följande kommando:

Copy to Clipboard

Om du vill starta om en behållare använder du följande kommando:

Copy to Clipboard

Vid fel använder du följande kommando för att verifiera behållarloggarna.

Copy to Clipboard

I våra exempel visade vi hur man hanterar SonarQube-behållare.