Vill du lära dig att installera en Sonarqube plugin? I den här guiden, vi ska visa dig hur du installerar Sonarqube plugins på en dator som kör Ubuntu Linux.

• Ubuntu version: 18
• Ubuntu version: 19
• Sonarqube version: 7.9.1

Maskinvarulista:

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa denna Sonarqube handledning.

Varje del av hårdvara som anges ovan finns på Amazon webbplats.

Sonarqube Relaterade Handledning:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudier relaterade till Sonarqube-installation.

Handledning Sonarqube - Plugin Installation

Öppna din webbläsare och ange IP-adressen till din webbserver plus :9000

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://192.168.15.10:9000

Klicka på knappen Logga in och använd Sonarqubes standardanvändarnamn och lösenord.

• Standard Användarnamn: admin
• StandardLösenord: admin

Få åtkomst till Administration-menyn och välj alternativet Marketplace.

På området Plugin kommer du åt fliken Alla.

Sök efter önskad Sonarqube plugin och klicka på knappen Installera.

Efter avslutad sonarqube plugin installation, måste du starta om Sonarqube servern.

På toppen av skärmen, klicka på knappen Starta om servern.

Grattis! Du har avslutat Installationen av Insticksprogrammet SonarQube.