Vill du lära dig hur du skapar ett lokalt användarkonto med kommandoraden? I den här guiden, vi ska visa dig hur du använder kommandoraden för att skapa ett lokalt användarkonto på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10

Windows - Relaterad självstudie:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudier relaterade till Windows.

Självstudiekurs – Skapa ett användarkonto med hjälp av kommandoraden

Starta en nykommandoradsuppmande som administratör.

Skapa ett lokalt användarkonto.

Copy to Clipboard

I vårt exempel skapade vi ett lokalt användarkonto med namnet: Gohan

Följande lösenord har angetts till det här användarkontot: Kamisama123 @@

Tänk på att du måste ändra användarnamn och lösenord.

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Verifiera förekomsten av det nya användarkontot.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Konfigurera det nya användarkontot som medlem i en lokal grupp.

Copy to Clipboard

I vårt exempel konfigurerades användaren som medlem i den lokala administratörsgruppen.

Verifiera om användarkontot är medlem i den lokala gruppen med namnet Administratörer.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Grattis! Du har möjlighet att skapa ett användarkonto med hjälp av en DOS-kommandorad.