האם ברוצה ללמוד כיצד להפוך את אישורי הקריאה ללא זמינים ביישום Microsoft Teams? במדריך לימוד זה, נראה לך כיצד לבטל את הודעת אישורי הקריאה באמצעות Microsoft Teams במחשב שבו פועל Windows.

• Windows 10
• Microsoft Teams 1.3.00.21759

רשימת ציוד

כאן תוכל למצוא את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

קישור זה גם יראה את רשימת התוכנה המשמשת ליצירת ערכת לימוד זו.

Microsoft Teams - ערכות לימוד קשורות

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד של Windows.

ערכות לימוד של Microsoft Teams - בטל את אישורי הקריאה

גש להגדרות היישום של Microsoft Teams.

Microsoft teams - Settings

גש לשונית פרטיות והפוך את האפשרות שנקראת אישור קריאה ללא זמינה.

Teams - disable read receipts

הפעל מחדש את היישום של Microsoft Teams.

אנשים לא ידעו מתי ראית את ההודעות שלהם.

אתה לא יודע מתי אנשים ראו את ההודעות שלך.

Teams - Turnoff Read confirmation

מזל טוב! כיבית את התכונה אישורי קריאה ב- Microsoft Teams.