האם ברוצה ללמוד כיצד להקליט שיחה ביישום Microsoft Teams? במדריך זה, אנו הולכים להראות לך כיצד להקליט את השמע והווידאו של שיחות באמצעות Microsoft Teams במחשב שבו פועל Windows.

• Windows 10
• Microsoft Teams 1.3.00.21759

רשימת ציוד

כאן תוכל למצוא את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

קישור זה גם יראה את רשימת התוכנה המשמשת ליצירת ערכת לימוד זו.

ערכת לימוד של צוותי Microsoft - הקלטת שיחה או פגישה

התחל שיחת ועידה או שיחת וידאו.

Microsoft teams - Record a call

לחץ על האפשרות שלוש נקודות.

Record call on Microsoft Teams

בחר באפשרות כדי להתחיל בהקלטה.

Microsoft teams - Start recording

הודעה תוצג בראש המסך.

Teams - Record meeting

בחר באפשרות להפסיק את ההקלטה.

Microsoft teams - Stop recording

היישום Microsoft Teams יציג סיכום וסקר איכות.

Teams - Record conference call

לאחר זמן מה, השיחה שהוקלטה תהיה זמינה להורדה.

Teams- Play the recorded call

מזל טוב! באפשרותך להקליט שיחת ועידה או שיחת וידאו באמצעות Microsoft Teams.