האם בדעתך ללמוד כיצד להפוך את תכונת הגישה המהירה ללא זמינה בסייר הקבצים של Windows 10? במדריך לימוד זה, אנו הולכים להראות לך כיצד להסיר את קיצור הדרך לגישה מהירה המוצג בסייר הקבצים של מחשב שבו פועל Windows.

• Windows 10

רשימת חומרה:

הסעיף הבא מציג את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

כל פיסת חומרה המפורטת לעיל ניתן למצוא באתר אמזון.

ערכת לימוד Windows 10 - השבת גישה מהירה בסייר הקבצים

כמנהל מערכת, הפעל שורת פקודה עם הרשאות מלאות.

Windows 10 - Command prompt

צור ערך ברישום של Windows.

ערך זה יהפוך את תכונת הגישה המהירה ללא זמינה בסייר הקבצים.

Copy to Clipboard

הנה סייר הקבצים, לפני הפיכת תכונת הגישה המהירה ללא זמינה.

Windows 10 - Disable quick access - File explorer

הנה סייר הקבצים, לאחר הפיכת תכונת הגישה המהירה ללא זמינה.

Windows 10 - Remove quick access on File explorer

לחלופין, בטל את התצוגה של התיקיות התכופות והקבצים האחרונים.

גש למאפיינים של סייר הקבצים.

Windows 10 - File explorer properties

במסך מאפייני סייר הקבצים, גש בכרטיסיה כללי ובצע את התצורה הבאה:

• פתח את סייר הקבצים אל - מחשב זה
• הצג קבצים שהיו בשימוש לאחרונה ב- גישה מהירה - No
• הצג תיקיות בשימוש תכוף ב- גישה מהירה - לא

לחץ על לחצן אישור.

Windows 10 - Folder option - Disable quick access

הנה סייר הקבצים, לאחר הפיכת התצוגה של קבצים ותיקיות שהיו בשימוש לאחרונה ללא שהיה.

Windows 10 - Disable quick access - recently used files and folders

מזל טוב! נטרלת את תכונת הגישה המהירה של סייר הקבצים ב- Windows.