האם ברוצה ללמוד כיצד להתקין את כלי ניהול השרת המרוחק ב- Windows 10? במדריך זה, אנו הולכים להראות לך כיצד להתקין את תוכנת RSAT במחשב שבו פועל Windows 10.

• Windows 10
• RSAT - כלי ניהול שרת מרוחק

רשימת חומרה:

הסעיף הבא מציג את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

כל פיסת חומרה המפורטת לעיל ניתן למצוא באתר אמזון.

ערכת לימוד של Windows 10 - התקנת כלי ניהול שרת מרוחק

כמנהל מערכת, פתח את תפריט התחלה וגישה לאפשרות הגדרות.

Windows 10 - Start menu Settings

גש להגדרות האפליקציות.

Windows 10 - App settings

גש למסך התכונות האופציונלי.

Install Rsat on Windows - optional features

בחר באפשרות להוסיף תכונה.

Install Rsat on Windows - Add optional features

בחר את מודול RSAT הרצוי ולחץ על לחצן התקן.

Windows 10 - RSAT Installation

המתן עד שהתקנת RSAT תסתיים.

Windows 10 - Installing Remote Server Administration Tools

מזל טוב! סיימת את ההתקנה של כלי ניהול שרת מרוחק ב- Windows 10.

ערכת לימוד Windows 10 - התקנת RSAT באמצעות Powershell

כמנהל מערכת, הפעל גירסה עם הרשאות מועלות של שורת הפקודה Powershell.

Windows 10 - powershell elevated

ודא אם כלי הניהול של שרת מרוחק כבר מותקנים.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

לחלופין, סנן את הפלט של הפקודה Powershell לגירסה פשוטה יותר.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

התקן את כלי הניהול של שרת מרוחק באמצעות Powershell.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

לחלופין, התקן מודול יחיד של תוכנת RSAT.

Copy to Clipboard

לחלופין, הסר מודול יחיד של תוכנת RSAT.

Copy to Clipboard

מזל טוב! סיימת את ההתקנה של כלי ניהול שרת מרוחק ב- Windows 10 באמצעות Powershell.

ערכת לימוד של Windows 10 - גישה לכלי הניהול של שרת מרוחק

פתחו את תפריט התחלה וגש לחלונית 'בקרה'.

Windows 10 - Control panel

בלוח הבקרה, גש לאפשרות בשם מערכת ואבטחה.

Windows 10 - RSAT - Control panel

במסך מערכת ואבטחה, גש לאפשרות כלי ניהול.

Windows 10 - Administrative tools - RSAT

במסך כלי ניהול, גש לכלי הניהול הרצוי של שרת מרוחק.

Windows 10 RSAT - Active directory users and computers

מזל טוב! באפשרותך לגשת לכלי RSAT ב- Windows 10.