Wil je leren hoe je een Timescaledb-installatie uitvoert op Ubuntu Linux? In deze zelfstudie laten we u zien hoe u Timescaledb installeert op een computer waarop Ubuntu Linux draait.

Wat is Timescaledb?

TimescaleDB is een open-source tijdreeksdatabase.

TimescaleDB-databases zijn geoptimaliseerd voor snelle ingestuurde en complexe query's

Timescaledb Zelfstudie:

Op deze pagina bieden we snel toegang tot een lijst met Grafana-zelfstudies.

Tutorial - Timescaledb Installatie

Op de Linux-console gebruikt u de volgende opdrachten om uw codenaam in Ubuntu te controleren.

# lsb_release -c -s

In ons voorbeeld is Ubuntu 18.04 codenaam bionisch.

Noteer deze informatie.

Gebruik op de Linux-console de volgende opdrachten om de PostgreSQL APT-repository toe te voegen

# apt-get install software-properties-common
# apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys B97B0AFCAA1A47F044F244A07FCC7D46ACCC4CF8
# add-apt-repository "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ `lsb_release -c -s`-pgdg main"

Nu moet je de Timescaledb APT-repository toevoegen

# add-apt-repository ppa:timescale/timescaledb-ppa
# apt-get update

Gebruik de volgende opdracht om TimescaleDB te installeren.

# apt-get install timescaledb-postgresql-11

Gebruik de volgende opdracht om uw bestand postgresql.conf bij te werken met de Timescaledb-bibliotheek.

# timescaledb-tune

De opdracht timescaledb-tune zal beginnen met het voorstellen van configuraties voor het aanpassen van PostgreSQL.

Druk op enter Y voor alle wijzigingsvoorstellen.

Copy to Clipboard

Gebruik de volgende opdracht om de PostgreSQL-service opnieuw te starten.

# service postgresql restart

Gebruik de volgende opdracht om de status van de PostgreSQL-service te controleren

# service postgresql status

Hier is een voorbeeld van de PostgreSQL-statusweergave van de service.

● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Thu 2019-04-04 23:14:07 UTC; 23s ago
Process: 3689 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 3689 (code=exited, status=0/SUCCESS)

Apr 04 23:14:07 ip-172-31-33-180 systemd[1]: Starting PostgreSQL RDBMS...
Apr 04 23:14:07 ip-172-31-33-180 systemd[1]: Started PostgreSQL RDBMS.

Gefeliciteerd! Je hebt met succes een Timescaledb-installatie gemaakt op Ubuntu Linux.