Wilt u leren hoe u Zabbix kunt gebruiken om een Windows-mapgrootte te controleren? In deze zelfstudie laten we u zien hoe u Zabbix kunt configureren om de grootte van een map op een computer met Windows te controleren.

• Zabbix-versie: 4.2.6
• Windows-versie: 2012 R2

Op de computer met Windows moet de Zabbix-agent zijn geïnstalleerd.

Hardware lijst:

In het volgende gedeelte vindt u de lijst met apparatuur die is gebruikt om deze Zabbix-zelfstudie te maken.

Alle hardware die hierboven wordt vermeld, is te vinden op de Amazon-website.

Zabbix Playlist:

Op deze pagina bieden we snelle toegang tot een lijst met video's met betrekking tot de installatie van Zabbix.

Vergeet niet je te abonneren op ons YouTube-kanaal met de naam FKIT.

Zelfstudie - Zabbix-monitor Mapgrootte van Windows

Nu moeten we toegang krijgen tot het Zabbix-serverdashboard en de Windows-computer toevoegen als host.

Open uw browser en voer het IP-adres van uw webserver plus / zabbix in.

In ons voorbeeld werd de volgende URL ingevoerd in de browser:

• http://35.162.85.57/zabbix

Gebruik op het inlogscherm de standaardgebruikersnaam en het standaardwachtwoord.

• Standaard gebruikersnaam: Admin
• Standaard wachtwoord: zabbix

zabbix login

Na een succesvolle aanmelding wordt u naar het Zabbix-dashboard gestuurd.

zabbix dashboard

Open op het dashboardscherm het configuratiemenu en selecteer de optie Host.

zabbix add host

Klik rechtsboven in het scherm op de knop Host maken.

Zabbix Create Host

Op het scherm Hostconfiguratie moet u de volgende informatie invoeren:

• Hostnaam - Voer een hostnaam in om te controleren.
• Zichtbare hostnaam - herhaal de hostnaam.
• Nieuwe groep - Voer een naam in om een groep vergelijkbare apparaten te identificeren.
• Agentinterface - Voer het IP-adres van de hostnaam in.

Hier is de originele afbeelding, vóór onze configuratie.

zabbix Cisco - Antes

Hier is de nieuwe afbeelding met onze configuratie.

Zabbix Windows host

Klik op de knop Toevoegen om deze host op te nemen in de Zabbix-database.

Open op het dashboardscherm het configuratiemenu en selecteer de optie Host.

zabbix add host

Zoek en klik op de hostnaam die u eerder hebt gemaakt.

In ons voorbeeld hebben we de hostnaam geselecteerd: WINDOWS-SERVER-01

Open het tabblad Toepassingen op het scherm Hosteigenschappen.

Zabbix Windows Service Application menu

Klik rechtsboven in het scherm op de knop Toepassing maken.

Zabbix Windows Service Application

Maak op het scherm Hostapplicaties een nieuwe applicatie met de naam: Directorygrootte.

Zabbix monitor directory application

Nadat u het maken van de toepassing hebt voltooid, opent u het tabblad Items.

Zabbix Item Tab

Klik rechtsboven in het scherm op de knop Item maken.

Op het scherm Itemcreatie moet u de volgende items configureren:

• Naam: voer een identificatie in voor de Windows-map.
• Type: Zabbix Agent
• Sleutel: vfs.dir.size [C: \ Windows \ System32 \ drivers \ etc ,,, disk,]

• Type informatie: Numeriek (zwevend)
• Update-interval: 300 seconden
• Eenheden: b
• Waarde tonen: zoals het is
• Toepassing: mapgrootte

Zabbix monitor windows folder

Klik op de knop Toevoegen om het maken van een item te voltooien en wacht 5 minuten.

Om uw configuratie te testen, gaat u naar het menu Monitoring en klikt u op de optie Laatste gegevens.

Zabbix Latest data

Gebruik de filterconfiguratie om de gewenste hostnaam te selecteren.

In ons voorbeeld hebben we de hostnaam WINDOWS-SERVER-01 geselecteerd

Klik op de knop Toepassen.

Zabbix Windows service Filter

U zou de resultaten van uw Windows-mapbewaking moeten kunnen zien met behulp van Zabbix.

Zabbix monitoring folder windows

In ons voorbeeld heeft de Zabbix-server gedetecteerd dat de ETC-directory een grootte heeft van: 36,86Kb.

Gefeliciteerd! U hebt de Zabbix-functie voor het bewaken van de mapgrootte op Windows geconfigureerd.