Vil du lære hvordan du bruker HP iLO Remote Console Record and Playback-funksjonen? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du får ekstern tilgang til konsollen på en HP DL 380-server ved hjelp av funksjonen for ekstern konsoll og hvordan du tar opp konsolløkten.

Liste over utstyr

Her finner du listen over utstyr som brukes til å lage denne opplæringen.

Denne koblingen vil også vise programvarelisten som brukes til å lage denne opplæringen.

HP iLO-spilleliste:

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over videoer relatert til HP iLO.

Ikke glem å abonnere på vår youtube kanal som heter FKIT.

Opplæring HP iLO - Opptak og avspilling

Åpne en nettleserprogramvare, skriv inn IP-adressen til iLO-grensesnittet ditt og få tilgang til det administrative webgrensesnittet.

Skriv inn den administrative påloggingsinformasjonen på skjermbildet for rask pålogging.

Standard tilgangsinformasjon for fabrikk:
Username: Administrator
• Badekar eller Passord: Tilgjengelig på informasjonsetiketten på serveren

Etter en vellykket pålogging vises den administrative menyen.

Åpne iLO-informasjonsmenyen, og velg alternativet Oversikt.

På informasjonsskjermen vil du bli tilbudt .NET ekstern tilgang eller Java ekstern tilgang.

Klikk på ønsket alternativ.

I vårt eksempel valgte vi alternativet .NET.

Den eksterne konsollen åpnes i en ny skjerm.

Klikk på Spill inn-knappen på bottonen på skjermbildet for ekstern konsoll.

Du må skrive inn et filnavn og en plassering for å lagre HP iLO-posten.

Hvis du vil spille av en HP ilo-post, klikker du på avspillingsknappen og velger ønsket fil.

Gratulerer! Du har lært å bruke HP ilo-opptaks- og avspillingsfunksjoner.