Vil du lære hvordan du bruker HP iLO Remote Console Record and Playback-funksjonen? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du får ekstern tilgang til konsollen på en HP DL 380-server ved hjelp av funksjonen for ekstern konsoll og hvordan du tar opp konsolløkten.

Copyright © 2018-2021 by Techexpert.tips.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher.

Liste over utstyr

Her finner du listen over utstyr som brukes til å lage denne opplæringen.

Denne koblingen vil også vise programvarelisten som brukes til å lage denne opplæringen.

HP iLO-spilleliste:

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over videoer relatert til HP iLO.

Ikke glem å abonnere på vår youtube kanal som heter FKIT.

Opplæring HP iLO - Opptak og avspilling

Åpne en nettleserprogramvare, skriv inn IP-adressen til iLO-grensesnittet ditt og få tilgang til det administrative webgrensesnittet.

Skriv inn den administrative påloggingsinformasjonen på skjermbildet for rask pålogging.

Standard tilgangsinformasjon for fabrikk:
Username: Administrator
• Badekar eller Passord: Tilgjengelig på informasjonsetiketten på serveren

Etter en vellykket pålogging vises den administrative menyen.

Åpne iLO-informasjonsmenyen, og velg alternativet Oversikt.

På informasjonsskjermen vil du bli tilbudt .NET ekstern tilgang eller Java ekstern tilgang.

Klikk på ønsket alternativ.

I vårt eksempel valgte vi alternativet .NET.

Den eksterne konsollen åpnes i en ny skjerm.

Klikk på Spill inn-knappen på bottonen på skjermbildet for ekstern konsoll.

Du må skrive inn et filnavn og en plassering for å lagre HP iLO-posten.

Hvis du vil spille av en HP ilo-post, klikker du på avspillingsknappen og velger ønsket fil.

Gratulerer! Du har lært å bruke HP ilo-opptaks- og avspillingsfunksjoner.