Vil du lære hvordan du konfigurerer HP iLO E-postvarslingsoppsett? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du konfigurerer HP iLO til å sende e-post når en varselutløser er aktivert.

• DL380 G10
• HPE integrert lys-out 5 (iLO 5)

Hvis du vil aktivere funksjonen for e-postvarsling, må du installere HP iLO Advanced License.

Liste over utstyr

Her finner du listen over utstyr som brukes til å lage denne opplæringen.

Denne koblingen vil også vise programvarelisten som brukes til å lage denne opplæringen.

HP iLO-spilleliste:

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over videoer relatert til HP iLO.

Ikke glem å abonnere på vår youtube kanal som heter FKIT.

Opplæring HP iLO - Oppsett av e -postvarsler

Åpne en nettleserprogramvare, skriv inn IP-adressen til iLO-grensesnittet ditt og få tilgang til det administrative webgrensesnittet.

Skriv inn den administrative påloggingsinformasjonen på skjermbildet for rask pålogging.

Standard tilgangsinformasjon for fabrikk:
Username: Administrator
• Badekar eller Passord: Tilgjengelig på informasjonsetiketten på serveren

Etter en vellykket pålogging vises den administrative menyen.

Åpne iLO Administration-menyen, og velg administrasjonsalternativet.

Åpne kategorien AlertMail.

På AlertMail-skjermen må du angi følgende konfigurasjon.

• Aktiver iLO Alertmail - Ja
• Mottakerens e-postadresse - E-postadressen som vil motta HP iLO-varsler.
• Avsenderdomene eller e-postadresse - E-postadressen som sender HP iLO-varsler.
• SMTP-server - Skriv inn IP-adressen til e-postserveren eller vertsnavnet.
• Aktiver SMTP Secure Conneection - Kontroller smtp-kravet med nettverksadministratoren.
• Aktiver SMTP-godkjenning - Hvis du SMTP krever godkjenning, må du bruke den.
• SMTP brukernavn - Hvis du SMTP krever godkjenning, må du bruke den.

Her er et bilde med vår konfigurasjon.

Klikk på Bruk-knappen for å fullføre konfigurasjonen.

Eventuelt klikker du på Sendt test AlertMail for å teste konfigurasjonen.

Du er ferdig med oppsettet av e-postvarslingen for HP iLO.