Vil du lære hvordan du konfigurerer HP iLO E-postvarslingsoppsett? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du konfigurerer HP iLO til å sende e-post når en varselutløser er aktivert.

• DL380 G10
• HPE integrert lys-out 5 (iLO 5)

Hvis du vil aktivere funksjonen for e-postvarsling, må du installere HP iLO Advanced License.

Copyright © 2018-2021 by Techexpert.tips.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher.

Liste over utstyr

Her finner du listen over utstyr som brukes til å lage denne opplæringen.

Denne koblingen vil også vise programvarelisten som brukes til å lage denne opplæringen.

HP iLO-spilleliste:

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over videoer relatert til HP iLO.

Ikke glem å abonnere på vår youtube kanal som heter FKIT.

Opplæring HP iLO - Oppsett av e -postvarsler

Åpne en nettleserprogramvare, skriv inn IP-adressen til iLO-grensesnittet ditt og få tilgang til det administrative webgrensesnittet.

Skriv inn den administrative påloggingsinformasjonen på skjermbildet for rask pålogging.

Standard tilgangsinformasjon for fabrikk:
Username: Administrator
• Badekar eller Passord: Tilgjengelig på informasjonsetiketten på serveren

Etter en vellykket pålogging vises den administrative menyen.

Åpne iLO Administration-menyen, og velg administrasjonsalternativet.

Åpne kategorien AlertMail.

På AlertMail-skjermen må du angi følgende konfigurasjon.

• Aktiver iLO Alertmail - Ja
• Mottakerens e-postadresse - E-postadressen som vil motta HP iLO-varsler.
• Avsenderdomene eller e-postadresse - E-postadressen som sender HP iLO-varsler.
• SMTP-server - Skriv inn IP-adressen til e-postserveren eller vertsnavnet.
• Aktiver SMTP Secure Conneection - Kontroller smtp-kravet med nettverksadministratoren.
• Aktiver SMTP-godkjenning - Hvis du SMTP krever godkjenning, må du bruke den.
• SMTP brukernavn - Hvis du SMTP krever godkjenning, må du bruke den.

Her er et bilde med vår konfigurasjon.

Klikk på Bruk-knappen for å fullføre konfigurasjonen.

Eventuelt klikker du på Sendt test AlertMail for å teste konfigurasjonen.

Du er ferdig med oppsettet av e-postvarslingen for HP iLO.