Vill du lära dig hur du konfigurerar installationsprogrammet för HP iLO E-postavisering? I den här självstudien ska vi visa dig hur du konfigurerar HP iLO för att skicka e-post när en aviseringsutlösare aktiveras.

• DL380 G10
• HPE Integrerade Lights-Out 5 (iLO 5)

Om du vill aktivera e-postaviseringsfunktionen måste du installera HP iLO:s avancerade licens.

Utrustning lista

Här kan du hitta listan över utrustning som används för att skapa denna tutorial.

Denna länk kommer också att visa programvaran lista som används för att skapa denna tutorial.

HP iLO-spellista:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med videoklipp relaterade till HP iLO.

Glöm inte att prenumerera på vår youtube-kanal som heter FKIT.

Handledning HP iLO - Inställningar för e-postavisering

Öppna en webbläsare programvara, ange IP-adressen till ditt iLO-gränssnitt och få tillgång till administrativa webbgränssnittet.

Ange den administrativa inloggningsinformationen på skärmen för prompt.

Standardåtkomstinformation för fabrik:
Username: Administrator
Lösenord: Finns på informationsetiketten på din server

Efter en lyckad inloggning kommer den administrativa menyn att visas.

Få tillgång till iLO-administrationsmenyn och välj alternativet Hantering.

Få tillgång till fliken AlertMail.

På AlertMail-skärmen måste du ange följande konfiguration.

• Aktivera iLO Alertmail - Ja
• Adressadress för mottagare – Den e-postadress som kommer att få HP iLO-meddelanden.
• Avsersa-domän eller e-postadress - Den e-postadress som kommer att skicka HP iLO-meddelanden.
• SMTP-server - Ange E-postserverns IP-adress eller Värdnamn.
• Aktivera SMTP Secure Conneection - Kontrollera ditt krav på SMTP med din nätverksadministratör.
• Aktivera SMTP-autentisering – Om du SMTP kräver autentisering måste du använda den.
• SMTP användarnamn - Om du SMTP kräver autentisering, måste du använda den.

Här är en bild med vår konfiguration.

Klicka på knappen Verkställ för att avsluta din konfiguration.

Tillval, klicka på Sent testet AlertMail att testa din konfiguration.

Du har avslutat installationsprogrammet för HP iLO-e-postavisering.