Vill du lära dig hur du konfigurerar IPMI-tjänsten på HP iLO-gränssnittet? I den här självstudien ska vi visa dig hur du konfigurerar IPMI-tjänsten på HP iLo-gränssnittet för att aktivera fjärrövervakningen.

Maskinvarulista:

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa denna HP iLO handledning.

Varje del av hårdvara som anges ovan finns på Amazon webbplats.

HP iLO-spellista:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med videoklipp relaterade till HP iLO.

Glöm inte att prenumerera på vår youtube-kanal som heter FKIT.

Självstudiekurs HP iLO - Aktivera IPMI

Öppna en webbläsare programvara, ange IP-adressen till ditt iLO-gränssnitt och få tillgång till administrativa webbgränssnittet.

Ange den administrativa inloggningsinformationen på skärmen för prompt.

Standardåtkomstinformation för fabrik:
Username: Administrator
Lösenord: Finns på informationsetiketten på din server

Efter en lyckad inloggning kommer den administrativa menyn att visas.

Få tillgång till iLO-administrationsmenyn och välj alternativet Hantering.

På skärmen Åtkomstinställningar väljer du alternativet Aktivera IPMI/DCMI över LAN på POrt 623.

Efter avslutad SNMP-konfiguration klickar du på knappen Verkställ.

Du har avslutat HP iLO IPMI-konfigurationen framgångsrikt.