Vill du lära dig hur du installerar HP System Management Hemsida på Windows? I den här guiden, vi kommer att visa dig hur du hämtar och installerar HP System Management Homepage programvara på en dator som kör Windows.

Copyright © 2018-2021 by Techexpert.tips.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher.

Utrustning lista

Här kan du hitta listan över utrustning som används för att skapa denna tutorial.

Denna länk kommer också att visa programvaran lista som används för att skapa denna tutorial.

HP iLO-spellista:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med videoklipp relaterade till HP iLO.

Glöm inte att prenumerera på vår youtube-kanal som heter FKIT.

Självstudie - HP System Management Hemsida på Windows

Starta start på hp System Management Homepage-installationen.

Lägg till önskat konto i administratörsgruppen HP System Management Homepage.

I vårt exempel lägger vi till domänadministratörskontot i administratörsgruppen.

Aktivera porten Konfiguration.

Välj alternativet lita på alla.

Klicka på knappen Nästa.

Klicka på knappen Nästa.

Vänta installationen till.

Öppna startmenyn och välj programvaran med namnet HP System Management Homepage.

På HP System Management Homepage inloggningsskärmen, ange ett administratörskonto och dess lösenord.

Efter en lyckad inloggning kommer du att skickas till instrumentpanelen.

Grattis! Du har installerat programvaran HP System Management Homepage på Windows