Vil du lære hvordan du aktiverer Cisco SNMP-funksjonen ved hjelp av kommandolinjen? I denne opplæringen skal vi vise deg alle trinnene som kreves for å konfigurere SNMP-tjenesten på en Cisco Switch 2960 eller 3750 ved hjelp av kommandolinjen.

Cisco Switch spilleliste:

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over videoer relatert til Cisco Switch.

Ikke glem å abonnere på vår youtube kanal som heter FKIT.

Cisco Switch Relatert Tutorial:

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over tutorials knyttet til Cisco Switch.

Opplæring - Aktiver Cisco SNMP-tjeneste

Først må du få tilgang til konsollen på Cisco Switch.

I vårt eksempel skal vi bruke en Opensource-programvare kalt Putty og en datamaskin som kjører Windows.

Putty-programvaren er tilgjengelig på putty.org nettside.

Når nedlastingen er fullført, kjører du programvaren og venter på følgende skjermbilde.

Hvis du vil ha tilgang til konsollen til en Cisco Switch-modell 2960 eller 3750, må du velge kategorien Seriell tilkobling og bruke følgende alternativer:

• Tilkoblingstype: Seriell
• Seriell linje: COM1
• Hastighet: 9600

Hvis COM1 ikke fungerer, må du prøve å bruke COM2, COM3, COM4 eller den neste.

Bruk konsollen, telnet eller ssh til å koble til kommandolinjen på bryteren og logge på med en bruker som har administrative rettigheter.

Skriv inn den administrative påloggingsinformasjonen på skjermbildet for rask pålogging.

Etter en vellykket pålogging vises konsollens kommandolinje.

Switch>

Bruk aktiver-kommandoen til å gå inn i rettighetsmodus.

Switch> enable

Bruk kommandoen konfigurer terminal til å gå inn i konfigurasjonsmodus.

Switch# configure terminal

Bruk følgende kommando til å aktivere og konfigurere Cisco SNMP-tjenesten.

Switch(config)# snmp-server community GokuBlack ro
Switch(config)# snmp-server contact Zamasu <zamasu@dbsuper.com>
Switch(config)# snmp-server location Universe10 - IT Room
Switch(config)# exit

GokuBlack-fellesskapet har skrivebeskyttet tillatelse på Cisco Switch.

Kontaktpersonen som er ansvarlig for denne bryteren ble konfigurert som Zamasu.

Plasseringen av utstyret ble konfigurert som IT Room of Universe 10.

Ikke glem å lagre bryterkonfigurasjonen.

Switch# copy running-config startup-config

Du har aktivert Cisco SNMP-tjenesten.

Du har konfigurert Cisco SNMP-tjenesten.

Hvis du vil teste Cisco SNMP-konfigurasjonen, bruker du følgende kommandoer på en datamaskin som kjører Ubuntu Linux.

# apt-get install snmp
# snmpwalk -v2c -c GokuBlack 10.0.129.226

Her er et lite utvalg av SNMPWALK-utgangen.

iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "Cisco IOS Software, C2960X Software (C2960X-UNIVERSALK9-M), Version 15.2(2)E6, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 16-Dec-16 21:27 by prod_rel_team"
iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.1.1208
iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (77872563) 9 days, 0:18:45.63
iso.3.6.1.2.1.1.4.0 = STRING: "Zamasu <zamasu@dbsuper.com>"
iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "FKIT-SW01.FKIT.LOCAL"
iso.3.6.1.2.1.1.6.0 = STRING: "Universe10 - IT Room"

Du har testet Cisco SSH-kommunikasjonen ved hjelp av en datamaskin som kjører Linux.