Vill du lära dig hur du återställer NtopNG admin lösenord? I den här guiden, vi ska visa dig hur du använder NtopNG lösenordsåterställningsproceduren för att ändra lösenordet för den administrativa användaren med hjälp av kommandoraden i en dator som kör Ubuntu Linux.

• Ubuntu 18.04
• Ubuntu 19.04
• NtopNG 3.8

NTOP Relaterade Handledning:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista över självstudiekurser relaterade till NTOPNG linux.

Självstudien NtopNG - Återställning av lösenord

På Linux-konsolen använder du följande kommando för att ange NtopNG till lokal autentisering.

Copy to Clipboard

Använd följande kommando för att återställa NtopNG-lösenordet till admin.

Copy to Clipboard

Starta om NtopNG-tjänsten.

Copy to Clipboard

I vårt exempel ändrade vi admin-användarlösenordet till admin.

Inloggning till Ntopng-instrumentpanelen

Öppna en webbläsare programvara, ange IP-adressen till din Linux-server :3000 och tillgång webbgränssnitt.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://192.168.15.11:3000

NtopNG-webbgränssnittet ska presenteras.

Ange inloggningsinformationen för NTOPNG Default Password på skärmen för prompt.

• Användarnamn: admin
• Lösenord: admin

Efter en lyckad inloggning kommer NtopNG-instrumentpanelen att visas.

Grattis! Du återställde framgångsrikt lösenordet för NtopNG Admin-användaren.