האם בדעתך ללמוד כיצד ליצור אינדקס על חיפוש אלסטי? במדריך זה, אנחנו הולכים להראות לך כיצד ליצור אינדקס חדש בשרת ElasticSearch במחשב שבו פועל אובונטו לינוקס.

• Ubuntu 18
• Ubuntu 19
• ElasticSearch 7.6.2

בדוגמה שלנו, כתובת ה-IP של שרת ElastiSearch היא 192.168.100.7.

חשוב! החיפוש האלסטי משתמש במילה אינדקס במקום במילה טבלה.

חיפוש אלסטי של ערכת לימוד - יצירת אינדקס

התקן את החבילות הדרושות.

Copy to Clipboard

בדוק את התקשורת שלך עם שרת ElasticSearch.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

צור אינדקס חיפוש אלסטי בשם ACCOUNTS.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

הוסף את השדות הבאים:

• שם משתמש - טקסט
• שם - טקסט
• דוא"ל - טקסט
• גיל - מספרי

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

אמת את תצורת המיפוי.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

מזל טוב! יצרת אינדקס חדש בשרת ElasticSearch.

חיפוש אלסטי של ערכת לימוד - הוספת מידע לאינדקס

הוסף ערך לאינדקס החיפוש האלסטי.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

הוסף ערך נוסף לאינדקס החיפוש האלסטי.

Copy to Clipboard

פרט את כל הערכים באינדקס.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

פרט את כל הערכים באינדקס המכיל את המילה ברונו.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

פרט את כל הערכים באינדקס עם גיל של פחות מ- 40.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

מזל טוב! באפשרותך להוסיף ערכים לאינדקס חיפוש אלסטי.