Vill du lära dig hur du skapar ett Index on Elasticsearch? I den här guiden, vi ska visa dig hur du skapar ett nytt Index på ElasticSearch servern på en dator som kör Ubuntu Linux.

• Ubuntu 18
• Ubuntu 19
• ElasticSearch 7.6.2

I vårt exempel, ElastiSearch serverns IP-adress är 192.168.100.7.

Viktigt! I Elasticsearch används ordet Index i stället för ordet Tabell.

Självstudiekurs ElasticSearch - Skapa ett index

Installera de paket som krävs.

Copy to Clipboard

Testa din kommunikation med ElasticSearch-servern.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Skapa ett ElasticSearch-index med namnet KONTON.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Lägg till följande fält:

• Användarnamn - Text
• Namn - Text
• E-post - Text
• Ålder - Numerisk

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Verifiera mappningskonfigurationen.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Grattis! Du har skapat ett nytt Index på ElasticSearch-servern.

Självstudiekurs ElasticSearch - Lägga till information i ett Index

Lägg till en post i ElasticSearch Index.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Lägg till ytterligare en post i ElasticSearch Index.

Copy to Clipboard

Lista alla poster på Indexet.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Lista alla poster på Index som innehåller ordet Bruno.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Lista alla poster på Index med en ålder på mindre än 40.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Grattis! Du har möjlighet att lägga till poster i ett ElasticSearch Index.