Vill du lära dig hur du skapar ett administratörskonto på Elasticsearch? I den här guiden, vi ska visa dig hur du skapar ett nytt administratörskonto på ElasticSearch servern på en dator som kör Ubuntu Linux.

• Ubuntu 18
• Ubuntu 19
• ElasticSearch 7.6.2

I vårt exempel, ElastiSearch serverns IP-adress är 192.168.100.7.

Självstudiekurs ElasticSearch - Skapa ett administratörskonto

Installera de paket som krävs.

Copy to Clipboard

Skapa ett administratörskonto på ElasticSearch-servern med HTTP.

Copy to Clipboard

Det är möjligt att din ElasticSearch-server kan acceptera endast HTTPS-anslutningar.

Om det är sant skapar du ett administratörskonto på ElasticSearch-servern med HTTPS.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

I vårt exempel användes superanvändarekontot med namnet ELASTIC för att skapa ett konto med namnet Bruno.

I vårt exempel, kontot med namnet Bruno sattes som en superanvändare.

I vårt exempel sattes lösenordet kamisama123 till det nya användarkontot.

Testa kontoinloggningen på ElasticSearch-servern med HTTP.

Copy to Clipboard

Testa kontoinloggningen på ElasticSearch-servern med hjälp av HTTPS.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Lista alla användarkonton på ElasticSearch-servern.

Copy to Clipboard

Lista alla användarkonton på ElasticSearch-servern med hjälp av HTTPS.

Copy to Clipboard

Lista alla administratörskonton på ElasticSearch-servern.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Grattis! Du har skapat ett nytt administratörskonto på ElasticSearch-servern.

Självstudiekurs ElasticSearch – Skapa ett administratörskonto med kommandoraden

Installera de paket som krävs.

Copy to Clipboard

Leta reda på kommandot med namnet: elastiska sökanvändare

Copy to Clipboard

Skapa ett administratörskonto på ElasticSearch med kommandoraden.

Copy to Clipboard

Testa kontoinloggningen på ElasticSearch-servern.

Copy to Clipboard

Testa kontoinloggningen på ElasticSearch-servern med hjälp av HTTPS.

Copy to Clipboard

Grattis! Du har skapat ett nytt administratörskonto på ElasticSearch-servern med kommandoraden.