Vill du lära dig hur man gör en ElasticSearch och Kibana installation på Ubuntu Linux? I den här guiden, vi ska visa dig hur du installerar Kibana på en dator som kör Ubuntu Linux och ElasticSearh.

• Ubuntu version: 18
• Ubuntu version: 19
• ElasticSearch version: 7.4.0
• Kibana version: 7.4.0

Maskinvarulista:

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa denna ElasticSearch handledning.

Varje del av hårdvara som anges ovan finns på Amazon webbplats.

Självstudien ElasticSearch - Installation på Ubuntu Linux

Använd apt-get för att installera de paket som krävs.

Copy to Clipboard

Hämta och installera lagringsnyckeln ElasticSearch.

Copy to Clipboard

Lägg till den officiella ElasticSearch-lagringsplatsen i din APT-databas

Copy to Clipboard

Uppdatera APT-GET-databasen och installera ElasticSearch-paketet.

Copy to Clipboard

Redigera konfigurationsfilen ElasticSearch med namnet: elasticsearch.yml

Copy to Clipboard

Lägg till följande rader i slutet av filen.

Copy to Clipboard

Här är den kompletta elasticsearch.yml fil med vår konfiguration:

Copy to Clipboard

I vårt exempel tillåter vi tjänsten ElasticSearch endast på serverns IP-adress: 192.168.15.15

Starta tjänsten ElasticSearch.

Copy to Clipboard

ElasticSearch-loggen ska visa följande information:

Copy to Clipboard

Använd kommandot NETSTAT för att verifiera om tjänsten körs.

I vårt exempel körs tjänsten ElasticSearch på portarna 9200 och 9300.

Copy to Clipboard

Använd följande comand för att testa din ElasticSearch-installation.

Copy to Clipboard

Tjänsten ElasticSearch ska svara på din begäran.

Copy to Clipboard

Ett annat sätt att testa din Elasticsearch installation är att använda din webbläsare.

Öppna din webbläsare och ange IP-adressen till din ElasticSearch server plus :9200.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://192.168.15.15:9200

Den ElasticSearch vila gränssnittet bör besvara din begäran:

Konfigurera tjänsten ElasticSearch så att den startar under uppstartstiden.

Copy to Clipboard

Grattis! Du har avslutat ElasticSearch-installationen på Ubuntu Linux.

Handledning Kibana - Installation på Ubuntu Linux

Efter avslutad ElasticSearch-installationen kan vi gå vidare till Kibana-installationen.

Använd följande kommando för att installera Kibana-paketet.

Copy to Clipboard

Redigera konfigurationsfilen Kibana med namnet: kibana.yml

Copy to Clipboard

Lägg till följande rader i slutet av filen.

Copy to Clipboard

Här är den kompletta kibana.yml filen med vår konfiguration:

Copy to Clipboard

Redigera konfigurationsfilen sysctl.conf.

Copy to Clipboard

Lägg till följande rader i slutet av filen sysctl.conf.

Copy to Clipboard

Tvinga systemet att läsa filen sysctl.conf.

Copy to Clipboard

I vårt exempel tillåter vi Kibana-tjänsten endast på serverns IP-adress: 192.168.15.15

Kibana kommer att ansluta till ElasticSearch servern med hjälp av IP-adressen 192.168.15.15.

Starta Kibana-tjänsten.

Copy to Clipboard

Använd kommandot NETSTAT för att verifiera om Kibana-tjänsten körs.

I vårt exempel körs Tjänsten Kibana på port 5601.

Copy to Clipboard

Konfigurera Kibana-tjänsten så att den startar under uppstartstiden.

Copy to Clipboard

Grattis! Du har avslutat Installationen av Kibana på Ubuntu Linux.

Handledning Kibana - Webbgränssnitt

Nu måste vi komma åt Kibana instrumentbrädan.

Öppna din webbläsare och ange IP-adressen till din webbserver plus :5601.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://192.168.15.15:5601

Välj ett svar på frågan nedan.

I vårt exempel ska vi importera provdata som erbjuds av Kibana-installationen.

Få tillgång till Kibana sampla-data.

Här är en Kibana instrumentbräda exempel.

Grattis! Du har tillgång till webbgränssnittet Kibana.