Vill du lära dig att installera ElasticSearch med hjälp av Docker på Ubuntu Linux? I den här guiden, vi kommer att visa dig alla steg som krävs för att utföra ElasticSearch installationen med hjälp av Docker på en dator som kör Ubuntu Linux i 5 minuter eller mindre.

• Ubuntu 18.04
• Ubuntu 19.10
• Hamnarbetare 19.03.6
• ElasticSearch 7.6.2
• Kibana 7.6.2

I vårt exempel kommer tjänsten ElasticSearch att lyssna på TCP-porten 9200 och 9300.

I vårt exempel kommer Tjänsten Kibana att lyssna på TCP-hamnen 5601.

Självstudien Elasticsearch - Docker Installation på Ubuntu Linux

Installera dockertjänsten.

Copy to Clipboard

Hämta ElasticSearch docker-avbildningen från online-lagringsplatsen.

Copy to Clipboard

Lista Docker-bilderna som är installerade på ditt system.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Starta en ny ElasticSearch-behållare med hjälp av den här Docker-avbildningen.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

I vårt exempel användes elasticsearch-bilden för att starta en ny behållare.

Den nya containern använder de lokala portarna 9200 och 9300.

Behållaren ID är 2ff94bbd12109861c6d10afae3191b2efcc4b99f34cb9049d8ef27d6212da5e4.

Använd följande comand för att testa din ElasticSearch-installation.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Ett annat sätt att testa din Elasticsearch installation är att använda din webbläsare.

Öppna din webbläsare och ange IP-adressen till din ElasticSearch server plus :9200.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://192.168.15.15:9200

Den ElasticSearch RESTAPI gränssnittet bör besvara din begäran:

Grattis! Du har avslutat ElasticSearch Docker-installationen på Ubuntu Linux.

Självstudiekurs Elasticsearch - Docker-behållarhantering

Verifiera status för alla Docker conteiners med hjälp av följande kommando:

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Verifiera status för ElasticSearch-behållaren med hjälp av ID eller dess namn.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Om du vill stoppa behållartjänsten ElasticSearch använder du följande kommando:

Copy to Clipboard

Starta behållartjänsten ElasticSearch genom att använda följande kommando:

Copy to Clipboard

Om du vill starta om behållartjänsten ElasticSearch använder du följande kommando:

Copy to Clipboard

Vid fel, använd följande kommando för att verifiera elasticsearch-behållarloggarna.

Copy to Clipboard

I våra exempel visar vi hur du hanterar Elasticsearch-behållaren med hjälp av dess ID eller det namn som tidigare definierats.

Handledning Kibana - Docker Installation på Ubuntu Linux

Ladda ner Kibana docker-bilden från online-lagringsplatsen.

Copy to Clipboard

Lista Docker-bilderna som är installerade på ditt system.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Innan vi börjar, stoppa och ta bort alla befintliga Elasticsearch behållare.

Copy to Clipboard

Skapa ett nytt Docker-nätverk med namnet Elastic.

Copy to Clipboard

Starta en ny ElasticSearch-behållare som är ansluten till Docker-nätverket som tidigare skapats.

Copy to Clipboard

Starta en ny Kibana-behållare som är ansluten till Docker-nätverket som tidigare skapats.

Copy to Clipboard

Kibana-behållaren startar och ansluts automatiskt till ElasticSearch-behållaren.

Tänk på att båda docker-bilderna kan ta en stund att initiera.

Grattis! Du har avslutat Installationen av Kibana Docker på Ubuntu Linux.

Kibana - Inloggning på instrumentbrädan

Öppna din webbläsare och ange IP-adressen till din server plus :5601.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://192.168.15.15:5601

Webbgränssnittet Kibana bör presenteras

Grattis! Du har tillgång till webbgränssnittet Kibana.