Vill du lära dig hur du återställer Elasticsearch admin lösenord? I den här guiden, vi ska visa dig hur du använder ElasticSearch lösenord återvinningsproceduren för att ändra lösenord för admin användaren med hjälp av kommandoraden i en dator som kör Ubuntu Linux.

• Ubuntu 18
• Ubuntu 19
• ElasticSearch 7.6.2

I vårt exempel, ElastiSearch serverns IP-adress är 192.168.100.7.

Självstudiekurs ElasticSearch - Återställning av lösenord

Först måste vi komma åt ElasticSearch servern som Root-användare.

Använd följande kommando för att installera de paket som krävs.

Copy to Clipboard

Stoppa tjänsten ElasticSearch.

Copy to Clipboard

Leta reda på kommandot med namnet: elastiska sökanvändare

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Skapa ett nytt lokalt administratörskonto på ElasticSearch-servern.

Copy to Clipboard

I vårt exempel skapar vi ett nytt lokalt administratörskonto med namnet Newadmin.

I vårt exempel, lösenordet inställd på kontot med namnet Newadmin var Kamisama123.

Starta tjänsten ElasticSearch.

Copy to Clipboard

Använd det lokala administratörskontot för att ändra lösenordet för kontot med namnet Elastic.

Copy to Clipboard

I vårt exempel ändrade vi elastickontolösenordet till kamisama123.

Försök att autentisera på ElasticSearch-servern med kontot Elastic och det nya lösenordet.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Grattis! Du återställde framgångsrikt lösenordet för ElasticSearch-användaren med namnet Elastic.