Vill du lära dig hur man installerar Heartbeat på Ubuntu Linux? I den här guiden, vi ska visa dig hur du installerar Heartbeat-tjänsten på en dator som kör Ubuntu Linux och skicka informationen till en ElasticSearch server.

• Ubuntu 18
• Ubuntu 19
• ElasticSearch 7.6.2
• Kibana 7.6.2
• Heartbeat 7.6.2

I vårt exempel, ElastiSearch serverns IP-adress är 192.168.100.7.

Självstudien Heartbeat - Installation på Ubuntu Linux

Ange ett värdnamn med kommandot med namnet hostnamectl.

Copy to Clipboard

Starta om datorn.

Copy to Clipboard

Hämta och installera Heartbeat-paketet.

Copy to Clipboard

Redigera Heartbeat-konfigurationsfilen med namnet heartbeat.yml.

Copy to Clipboard

Här är den ursprungliga filen, innan vår konfiguration.

Copy to Clipboard

Här är filen med vår konfiguration.

Copy to Clipboard

I vårt exempel konfigurerade vi Heartbeat-tjänsten så att data skickas till ElasticSearch-servern 192.168.100.7.

I vårt exempel konfigurerade vi Heartbeat-tjänsten för att ansluta till Kibana-servern 192.168.100.7.

I vårt exempel konfigurerade vi Heartbeat-tjänsten för att övervaka 8.8.8.8 med hjälp av ICMP-protokollet.

I vårt exempel konfigurerade vi Heartbeat-tjänsten för att övervaka TCP-porten 80 av värden TECHEXPERT. Tips.

Använd följande kommando för att skapa heartbeat-instrumentpanelerna på Kibana-servern.

Copy to Clipboard

Starta heartbeat-tjänsten.

Copy to Clipboard

Konfigurera Heartbeat-tjänsten så att den startar under uppstartstiden.

Copy to Clipboard

Grattis! Du har avslutat Heartbeat-installationen på Ubuntu Linux.

Kibana - Komma åt Heartbeat Dashboard

Öppna din webbläsare och ange IP-adressen till din Kibana-server plus :5601.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://192.168.100.7:5601

Webbgränssnittet Kibana bör presenteras

Välj alternativet Upptid på området Visualisera och utforska data.

Uptime-instrumentpanelen kommer att visas.

Grattis! Du har möjlighet att komma åt Heartbeat-informationen på Kibana-servern.