Vil du lære hvordan du installerer Heartbeat på Ubuntu Linux? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du installerer Heartbeat-tjenesten på en datamaskin som kjører Ubuntu Linux og sender informasjonen til en ElasticSearch-server.

• Ubuntu 18
• Ubuntu 19
• ElasticSearch 7.6.2
• Kibana 7.6.2
• Heartbeat 7.6.2

I vårt eksempel er ElastiSearch-serverens IP-adresse 192.168.100.7.

Tutorial Heartbeat - Installasjon på Ubuntu Linux

Angi et vertsnavn ved hjelp av kommandoen hostnamectl.

Copy to Clipboard

Start datamaskinen på nytt.

Copy to Clipboard

Last ned og installer Heartbeat-pakken.

Copy to Clipboard

Rediger Heartbeat-konfigurasjonsfilen kalt heartbeat.yml.

Copy to Clipboard

Her er den opprinnelige filen, før vår konfigurasjon.

Copy to Clipboard

Her er filen med vår konfigurasjon.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel konfigurerte vi Heartbeat-tjenesten til å sende data til ElasticSearch-serveren 192.168.100.7.

I vårt eksempel konfigurerte vi Heartbeat-tjenesten til å koble til Kibana-serveren 192.168.100.7.

I vårt eksempel konfigurerte vi Heartbeat-tjenesten til å overvåke 8.8.8.8 ved hjelp av ICMP-protokollen.

I vårt eksempel konfigurerte vi Heartbeat-tjenesten til å overvåke TCP-port 80 av verten TECHEXPERT. Tips.

Bruk følgende kommando til å opprette Heartbeat-instrumentbordene på Kibana-serveren.

Copy to Clipboard

Start Heartbeat-tjenesten.

Copy to Clipboard

Konfigurer Heartbeat-tjenesten til å starte under oppstart.

Copy to Clipboard

Gratulerer! Du er ferdig med Heartbeat-installasjonen på Ubuntu Linux.

Kibana - Få tilgang til Dashbordet for hjerteslag

Åpne nettleseren din og skriv inn IP-adressen til Kibana-serveren pluss:5601.

I vårt eksempel ble følgende URL skrevet inn i nettleseren:

• http://192.168.100.7:5601

Kibana-webgrensesnittet bør presenteres

Velg Alternativet Oppetid i området Visualiser og utforsk data.

Oppetid-dashbordet vises.

Gratulerer! Du får tilgang til Heartbeat-informasjonen på Kibana-serveren.