Vil du lære hvordan du installerer Packetbeat på Ubuntu Linux? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du installerer Packetbeat-tjenesten på en datamaskin som kjører Ubuntu Linux og sender nettverksinformasjonen til en ElasticSearch-server.

• Ubuntu 18
• Ubuntu 19
• ElasticSearch 7.6.2
• Kibana 7.6.2
• Packetbeat 7.6.2

I vårt eksempel er ElastiSearch-serverens IP-adresse 192.168.100.7.

Tutorial Packetbeat - Installasjon på Ubuntu Linux

Angi et vertsnavn ved hjelp av kommandoen hostnamectl.

Copy to Clipboard

Start datamaskinen på nytt.

Copy to Clipboard

Installer de nødvendige pakkene.

Copy to Clipboard

Last ned og installer Packetbeat-pakken.

Copy to Clipboard

Rediger Packetbeat-konfigurasjonsfilen med navnet packetbeat.yml.

Copy to Clipboard

Her er den opprinnelige filen, før vår konfigurasjon.

Copy to Clipboard

Her er filen med vår konfigurasjon.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel konfigurerte vi Packetbeat-tjenesten til å sende data til ElasticSearch-serveren 192.168.100.7.

I vårt eksempel konfigurerte vi Packetbeat-tjenesten til å koble til Kibana-serveren 192.168.100.7.

Bruk følgende kommando til å opprette Packetbeat-instrumentbordene på Kibana-serveren.

Copy to Clipboard

Start Packetbeat-tjenesten.

Copy to Clipboard

Konfigurer Packetbeat-tjenesten til å starte under oppstart.

Copy to Clipboard

Gratulerer! Du er ferdig med Packetbeat-installasjonen på Ubuntu Linux.

Kibana - Få tilgang til Packetbeat Dashboard

Åpne nettleseren din og skriv inn IP-adressen til Kibana-serveren pluss:5601.

I vårt eksempel ble følgende URL skrevet inn i nettleseren:

• http://192.168.100.7:5601

Kibana-webgrensesnittet bør presenteres

Velg Instrumentbord-alternativet i området Visualiser og utforsk data.

Søk etter instrumentbord med navnet Packetbeats.

Velg ønsket Packetbeat-dashbord.

Gratulerer! Du får tilgang til Packetbeat-informasjonen på Kibana-serveren.