Vil du lære hvordan du sender systemberegninger fra en Linux-datamaskin til en ElasticSearch-server? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du installerer Metricbeat på en Linux-datamaskin og sender systemberegningene til en ElasticSearch-server på en datamaskin som kjører Ubuntu Linux.

• Ubuntu 18
• Ubuntu 19
• ElasticSearch 7.6.2
• Kibana 7.6.2
• Metricbeat 7.6.2

I vårt eksempel er ElastiSearch-serverens IP-adresse 192.168.100.7.

Tutorial Metricbeat - Installasjon på Ubuntu Linux

Angi et vertsnavn ved hjelp av kommandoen hostnamectl.

Copy to Clipboard

Start datamaskinen på nytt.

Copy to Clipboard

Last ned og installer Metricbeat-pakken.

Copy to Clipboard

Aktiver Metricbeat-modulen med navnet System.

Copy to Clipboard

Rediger Metricbeat-konfigurasjonsfilen med navnet metricbeat.yml.

Copy to Clipboard

Her er den opprinnelige filen, før vår konfigurasjon.

Copy to Clipboard

Her er filen med vår konfigurasjon.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel konfigurerte vi Metricbeat-tjenesten til å sende data til ElasticSearch-serveren 192.168.100.7.

I vårt eksempel konfigurerte vi Metricbeat-tjenesten til å koble til Kibana-serveren 192.168.100.7.

Bruk følgende kommando til å opprette Metricbeat-instrumentbordene på Kibana-serveren.

Copy to Clipboard

Start Metricbeat-tjenesten.

Copy to Clipboard

Konfigurer Metricbeat-tjenesten til å starte under oppstart.

Copy to Clipboard

Gratulerer! Du har fullført Metricbeat-installasjonen på Ubuntu Linux.

Kibana - Få tilgang til Metricbeat Dashboard

Åpne nettleseren din og skriv inn IP-adressen til Kibana-serveren pluss:5601.

I vårt eksempel ble følgende URL skrevet inn i nettleseren:

• http://192.168.100.7:5601

Kibana-webgrensesnittet bør presenteres

Velg Instrumentbord-alternativet i området Visualiser og utforsk data.

Søk etter instrumentbord med navnet: Metricbeat System

Velg ønsket Metricbeat-dashbord.

Gratulerer! Du får tilgang til Metricbeat-informasjonen på Kibana-serveren.