Vil du gerne lære at sende systemmålinger fra en Linux-computer til en ElasticSearch-server? I denne tutorial vil vi vise dig, hvordan du installerer Metricbeat på en Linux-computer og sende systemmålingerne til en ElasticSearch-server på en computer, der kører Ubuntu Linux.

• Ubuntu 18
• Ubuntu 19
• ElasticSearch 7.6.2
• Kibana 7.6.2
• Metricbeat 7.6.2

I vores eksempel er ElastiSearch-serverens IP-adresse 192.168.100.7.

Tutorial Metricbeat - Installation på Ubuntu Linux

Angiv et værtsnavn ved hjælp af kommandoen hostnamectl.

Copy to Clipboard

Genstart computeren.

Copy to Clipboard

Download og installer Metricbeat-pakken.

Copy to Clipboard

Aktivér metricbeatmodulet med navnet System.

Copy to Clipboard

Rediger Metricbeat-konfigurationsfilen med navnet metricbeat.yml.

Copy to Clipboard

Her er den oprindelige fil, før vores konfiguration.

Copy to Clipboard

Her er filen med vores konfiguration.

Copy to Clipboard

I vores eksempel har vi konfigureret Metricbeat-tjenesten til at sende data til ElasticSearch-serveren 192.168.100.7.

I vores eksempel har vi konfigureret Metricbeat-tjenesten til at oprette forbindelse til Kibana-serveren 192.168.100.7.

Brug følgende kommando til at oprette Metricbeat-dashboards på Kibana-serveren.

Copy to Clipboard

Start Metricbeat-tjenesten.

Copy to Clipboard

Konfigurer metricbeat-tjenesten til at starte under starttidsrummet.

Copy to Clipboard

Tillykke! Du er færdig med Metricbeat installation på Ubuntu Linux.

Kibana - Adgang til Metricbeat Dashboard

Åbn din browser og indtast IP-adressen på din Kibana server plus :5601.

I vores eksempel blev følgende webadresse indtastet i browseren:

• http://192.168.100.7:5601

Kibana-webgrænsefladen skal præsenteres

Vælg indstillingen Dashboard i området Visualiser og Udforsk data.

Søg efter dashboards med navnet: Metricbeat System

Vælg det ønskede Metricbeat-dashboard.

Tillykke! Du kan få adgang til Metricbeat-oplysningerne på Kibana-serveren.