Vill du lära dig hur du gör skicka System-mått från en Linux-dator till en ElasticSearch-server? I den här guiden, vi ska visa dig hur du installerar Metricbeat på en Linux-dator och skicka System-måtten till en ElasticSearch-server på en dator som kör Ubuntu Linux.

• Ubuntu 18
• Ubuntu 19
• ElasticSearch 7.6.2
• Kibana 7.6.2
• Metricbeat 7.6.2

I vårt exempel, ElastiSearch serverns IP-adress är 192.168.100.7.

Självstudie Metricbeat - Installation på Ubuntu Linux

Ange ett värdnamn med kommandot med namnet hostnamectl.

Copy to Clipboard

Starta om datorn.

Copy to Clipboard

Ladda ner och installera Metricbeat-paketet.

Copy to Clipboard

Aktivera Metricbeat-modulen med namnet System.

Copy to Clipboard

Redigera konfigurationsfilen Metricbeat med namnet metricbeat.yml.

Copy to Clipboard

Här är den ursprungliga filen, innan vår konfiguration.

Copy to Clipboard

Här är filen med vår konfiguration.

Copy to Clipboard

I vårt exempel konfigurerade vi Metricbeat-tjänsten för att skicka data till ElasticSearch-servern 192.168.100.7.

I vårt exempel konfigurerade vi Metricbeat-tjänsten för att ansluta till Kibana-servern 192.168.100.7.

Använd följande kommando för att skapa instrumentpanelerna Metricbeat på Kibana-servern.

Copy to Clipboard

Starta tjänsten Metricbeat.

Copy to Clipboard

Konfigurera tjänsten Metricbeat så att den startar under uppstartstiden.

Copy to Clipboard

Grattis! Du har avslutat Metricbeat-installationen på Ubuntu Linux.

Kibana - Åtkomst till Metricbeat Dashboard

Öppna din webbläsare och ange IP-adressen till din Kibana-server plus :5601.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://192.168.100.7:5601

Webbgränssnittet Kibana bör presenteras

På området Visualisera och utforska data väljer du alternativet Instrumentpanel.

Sök efter instrumentpaneler med namnet: Metricbeat System

Välj önskad Metricbeat instrumentpanel.

Grattis! Du har möjlighet att komma åt Metricbeat informationen på Kibana servern.