Vil du lære å gjøre en ElasticSearch og Kibana installasjon på Ubuntu Linux? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du installerer Kibana på en datamaskin som kjører Ubuntu Linux og ElasticSearh.

• Ubuntu versjon: 18
• Ubuntu versjon: 19
• ElasticSearch versjon: 7.4.0
• Kibana version: 7.4.0

Maskinvareliste:

Følgende avsnitt presenterer listen over utstyr som brukes til å lage denne ElasticSearch opplæringen.

Hver del av maskinvaren som er nevnt ovenfor, finner du på Amazons nettside.

Tutorial ElasticSearch - Installasjon på Ubuntu Linux

Bruk apt-get for å installere de nødvendige pakkene.

Copy to Clipboard

Last ned og installer ElasticSearch-repositoriet.

Copy to Clipboard

Legg til det offisielle ElasticSearch-repositoriet i APT-databasen din

Copy to Clipboard

Oppdater APT-GET-databasen og installer ElasticSearch-pakken.

Copy to Clipboard

Rediger elasticSearch-konfigurasjonsfilen med navnet elasticsearch.yml

Copy to Clipboard

Legg til følgende linjer på slutten av filen.

Copy to Clipboard

Her er den komplette elasticsearch.yml-filen med vår konfigurasjon:

Copy to Clipboard

I vårt eksempel tillater vi ElasticSearch-tjenesten bare på serverens IP-adresse: 192.168.15.15

Start ElasticSearch-tjenesten.

Copy to Clipboard

ElasticSearch-loggen skal vise følgende informasjon:

Copy to Clipboard

Bruk NETSTAT-kommandoen til å kontrollere om tjenesten kjører.

I vårt eksempel kjører ElasticSearch-tjenesten på port 9200 og 9300.

Copy to Clipboard

Bruk følgende komand til å teste ElasticSearch-installasjonen.

Copy to Clipboard

ElasticSearch-tjenesten skal svare på forespørselen din.

Copy to Clipboard

En annen måte å teste Elasticsearch-installasjonen på, er å bruke nettleseren.

Åpne nettleseren din og skriv inn IP-adressen til ElasticSearch-serveren pluss:9200.

I vårt eksempel ble følgende URL skrevet inn i nettleseren:

• Http://192.168.15.15:9200

ElasticSearch-hvilegrensesnittet skal svare på forespørselen din:

Konfigurer ElasticSearch-tjenesten til å starte under oppstart.

Copy to Clipboard

Gratulerer! Du er ferdig med ElasticSearch-installasjonen på Ubuntu Linux.

Tutorial Kibana - Installasjon på Ubuntu Linux

Etter å ha fullført ElasticSearch-installasjonen, kan vi gå videre til Kibana-installasjonen.

Bruk følgende kommando til å installere Kibana-pakken.

Copy to Clipboard

Rediger Kibana-konfigurasjonsfilen med navnet: kibana.yml

Copy to Clipboard

Legg til følgende linjer på slutten av filen.

Copy to Clipboard

Her er den komplette kibana.yml-filen med vår konfigurasjon:

Copy to Clipboard

Rediger konfigurasjonsfilen sysctl.conf.

Copy to Clipboard

Legg til følgende linjer på slutten av filen sysctl.conf.

Copy to Clipboard

Tving systemet til å lese filen sysctl.conf.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel tillater vi Kibana-tjenesten bare på serverens IP-adresse: 192.168.15.15

Kibana vil koble til ElasticSearch-serveren ved hjelp av IP-adressen 192.168.15.15.

Start Kibana-tjenesten.

Copy to Clipboard

Bruk NETSTAT-kommandoen til å kontrollere om Kibana-tjenesten kjører.

I vårt eksempel kjører Kibana-tjenesten på port 5601.

Copy to Clipboard

Konfigurer Kibana-tjenesten til å starte under oppstart.

Copy to Clipboard

Gratulerer! Du er ferdig med Kibana-installasjonen på Ubuntu Linux.

Tutorial Kibana - Web-grensesnitt

Nå må vi få tilgang til Kibana-dashbordet.

Åpne nettleseren din og skriv inn IP-adressen til webserveren pluss:5601.

I vårt eksempel ble følgende URL skrevet inn i nettleseren:

• http://192.168.15.15:5601

Velg et svar på spørsmålet nedenfor.

I vårt eksempel skal vi importere eksempeldata som tilbys av Kibana-installasjonen.

Få tilgang til Kibana sampla-dataene.

Her er et Kibana dashbord eksempel.

Gratulerer! Du har tilgang til Kibana-webgrensesnittet.