Vil du lære hvordan du bruker ElasticSearch Token-basert godkjenning? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du oppretter et Elasticsearch-godkjenningstoken og bruker tokenet til å utføre spørringer til ElasticSearch-serveren.

• Ubuntu 18
• Ubuntu 19
• ElasticSearch 7.6.2

I vårt eksempel er ElastiSearch-serverens IP-adresse 192.168.100.7.

Tutorial ElasticSearch - Autentisering Token

Installer de nødvendige pakkene.

Copy to Clipboard

Test kommunikasjonen med ElasticSearch-serveren.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene:

Copy to Clipboard

Husk at tokenbasert godkjenning krever en HTTPS-tilkobling til ElasticSearch.

Hvis du vil aktivere tokenbasert godkjenning, må du opprette et sertifikat og aktivere følgende funksjoner i konfigurasjonsfilen for Elasticsearch.

Copy to Clipboard

Opprett et ElasticSearch-token.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene:

Copy to Clipboard

I vårt eksempel opprettet vi et autentiseringstoken til brukerkontoen med navnet: Elastisk.

• Token: y/auAxZjVXlhQ090bFRLdXBSR1ZlV1Q2ckNR

Tokenet er gyldig i 1200 sekunder.

Viktig! Vi brukte HTTPS-protokollen i stedet for HTTP.

Bruk tokenet til å utføre en spørring til ElasticSearch-serveren.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene:

Copy to Clipboard

Gratulerer! Du kan bruke et ElasticSearch-token for godkjenning.