Vil du lære hvordan du installerer ElasticSearch ved hjelp av Docker på Ubuntu Linux? I denne opplæringen skal vi vise deg alle trinnene som kreves for å utføre ElasticSearch-installasjonen ved hjelp av Docker på en datamaskin som kjører Ubuntu Linux om 5 minutter eller mindre.

• Ubuntu 18.04
• Ubuntu 19.10
• Docker 19.03.6 Leilighet
• ElasticSearch 7.6.2
• Kibana 7.6.2

I vårt eksempel vil ElasticSearch-tjenesten lytte på TCP-port 9200 og 9300.

I vårt eksempel vil Kibana-tjenesten lytte på TCP-port 5601.

Tutorial Elasticsearch - Docker Installasjon på Ubuntu Linux

Installer Docker-tjenesten.

Copy to Clipboard

Last ned ElasticSearch docker-bildet fra det elektroniske repositoriet.

Copy to Clipboard

Oppgi Docker-bildene som er installert på systemet.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene:

Copy to Clipboard

Start en ny ElasticSearch-beholder ved hjelp av dette Docker-bildet.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene:

Copy to Clipboard

I vårt eksempel ble ElasticSearch-bildet brukt til å starte en ny beholder.

Den nye beholderen bruker de lokale portene 9200 og 9300.

Beholder-ID-en er 2ff94bbd12109861c6d10afae3191b2efcc4b99f34cb9049d8ef27d6212da5e4.

Bruk følgende komand til å teste ElasticSearch-installasjonen.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene:

Copy to Clipboard

En annen måte å teste Elasticsearch-installasjonen på, er å bruke nettleseren.

Åpne nettleseren din og skriv inn IP-adressen til ElasticSearch-serveren pluss:9200.

I vårt eksempel ble følgende URL skrevet inn i nettleseren:

• Http://192.168.15.15:9200

ElasticSearch RESTAPI-grensesnittet skal svare på forespørselen din:

Gratulerer! Du er ferdig med ElasticSearch Docker-installasjonen på Ubuntu Linux.

Tutorial Elasticsearch - Docker container administrasjon

Kontroller statusen for alle Docker-conteiners ved hjelp av følgende kommando:

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene:

Copy to Clipboard

Kontroller statusen for ElasticSearch-beholderen ved hjelp av ID-en eller navnet.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene:

Copy to Clipboard

Hvis du vil stoppe beholdertjenesten ElasticSearch, bruker du følgende kommando:

Copy to Clipboard

Hvis du vil starte beholdertjenesten ElasticSearch, bruker du følgende kommando:

Copy to Clipboard

Hvis du vil starte beholdertjenesten ElasticSearch på nytt, bruker du følgende kommando:

Copy to Clipboard

Hvis det oppstår feil, kan du bruke følgende kommando til å kontrollere beholderloggene for ElasticSearch.

Copy to Clipboard

I våre eksempler viser vi hvordan vi administrerer Elasticsearch-beholderen ved hjelp av ID-en eller navnet som tidligere var definert.

Tutorial Kibana - Docker Installasjon på Ubuntu Linux

Last ned Kibana docker-bildet fra det elektroniske repositoriet.

Copy to Clipboard

Oppgi Docker-bildene som er installert på systemet.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene:

Copy to Clipboard

Før vi begynner, stopp og slett eventuelle eksisterende Elasticsearch-beholdere.

Copy to Clipboard

Opprett et nytt Docker-nettverk kalt Elastic.

Copy to Clipboard

Start en ny ElasticSearch-beholder som er koblet til Docker-nettverket som tidligere ble opprettet.

Copy to Clipboard

Start en ny Kibana-beholder som er koblet til Docker-nettverket som tidligere ble opprettet.

Copy to Clipboard

Kibana-beholderen starter og kobles automatisk til ElasticSearch-beholderen.

Husk at begge docker-bildene kan ta litt tid å starte.

Gratulerer! Du har fullført Kibana Docker-installasjonen på Ubuntu Linux.

Kibana - Dashboard innlogging

Åpne nettleseren din og skriv inn IP-adressen til serveren pluss:5601.

I vårt eksempel ble følgende URL skrevet inn i nettleseren:

• http://192.168.15.15:5601

Kibana-webgrensesnittet bør presenteres

Gratulerer! Du har tilgang til Kibana-webgrensesnittet.