האם בדעתך ללמוד כיצד להשבית את הגנת HDCP בפלייסטיישן? במדריך זה, אנחנו הולכים להשבית את התכונה HDCP בפלייסטיישן.

• Playstation 4

רשימת ציוד

כאן תוכל למצוא את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

קישור זה גם יראה את רשימת התוכנה המשמשת ליצירת ערכת לימוד זו.

פלייסטיישן הדרכה - השבת את הגנת HDCP

גש לתפריט הגדרות פלייסטיישן.

Playstation 4 - Settings

גש לאפשרות מערכת.

Playstation - System menu

בטל את סימון האפשרות בשם אפשר HDCP.

Playstation - Disable HDCP

אשר את ההחלטה להפוך את HDCP ללא זמין.

Disable HDCP on Playstation

הגנת HDCP תשבית.

Playstation disable High-bandwidth Digital Content Protection

מזל טוב, נטרלת את הגנת ה-HDCP של פלייסטיישן.