האם ברוצה ללמוד כיצד להתקין רשות אישורים בשרת Windows? במדריך זה, אנו הולכים להראות לך כיצד להתקין ולקבוע תצורה של רשות אישורים במחשב שבו פועל שרת Windows.

• Windows 2012 R2

רשימת חומרה:

הסעיף הבא מציג את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו של Windows.

כל פיסת חומרה המפורטת לעיל ניתן למצוא באתר אמזון.

רשימת השמעה של Windows:

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת סרטוני וידאו הקשורים להתקנת Windows.

אל תשכחו להירשם לערוץ היוטיוב שלנו בשם FKIT.

ערכת לימוד - התקנת רשות אישורים ב- Windows

פתח את היישום מנהל השרת.

גש לתפריט ניהול ולחץ על הוסף תפקידים ותכונות.

גש למסך התפקידים Server, בחר בשירותי אישורי Active Directory ולחץ על לחצן הבא.

windows certification authority installation

במסך הבא, לחץ על לחצן הוסף תכונות.

active directory certificate service

המשך ללחוץ על לחצן הבא עד שתגיע למסך שירות התפקידים.

הפוך את האפשרות בשם רשות האישורים לזמינה ולחץ על לחצן הבא.

Windows server 2012 Certification authority install

במסך האישור, לחץ על לחצן התקן.

Windows ca confirmation screen

המתן להתקנה של רשות האישורים לסיום.

Windows 2012 R2 certification authority installation

סיימת את ההתקנה של רשות האישורים של Active Directory בשרת Windows.

ערכת לימוד - תצורת רשות האישורים של Active Directory

פתח את היישום מנהל השרת.

לחץ על תפריט דגל צהוב ובחר באפשרות: קביעת תצורה של שירותי אישור Active Directory

certification authority post deployment

במסך האישורים, לחץ על לחצן הבא.

Windows CA Credentials

בחר באפשרות רשות אישורים ולחץ על לחצן הבא.

Windows certification authority role service

בחר באפשרות רשות אישורים ארגונית ולחץ על לחצן הבא.

windows enterprise ca

בחר באפשרות צור מפתח פרטי חדש ולחץ על לחצן הבא.

windows ca new private key

שמור את תצורת ברירת המחדל של הצפנה ולחץ על לחצן הבא.

windows cryptography for ca

הגדר שם נפוץ לרשות האישורים ולחץ על לחצן הבא.

בדוגמה שלנו, אנו מגדירים את השם המשותף: TECH-CA

Windows CA name configuration

הגדר את תקופת התוקף של רשות האישורים של Windows.

Windows CA validity period

שמור את מיקום ברירת המחדל של מסד הנתונים של רשות האישורים של Windows.

windows certificate database

אמת את הסיכום ולחץ על לחצן קביעת תצורה.

Windows Ca installation summary

המתן עד שהתקנת רשות האישורים של שרת Windows תסתיים.

Windows cs authority results

לאחר סיום ההתקנה של רשות האישורים, אתחל מחדש את המחשב.

סיימת את ההתקנה של רשות האישורים של Windows.