Vil du lære hvordan du konfigurerer TP-LINK ARCHER C20 AC750 som en DHCP-server? I denne opplæringen skal vi konfigurere DHCP-tjenesten på AC750-ruteren.

• TP-LINK ARCHER C20 AC750 - Version 5.0

Liste over utstyr

Her finner du listen over utstyr som brukes til å lage denne opplæringen.

Denne koblingen vil også vise programvarelisten som brukes til å lage denne opplæringen.

Archer C20 AC750 - Konfigurere DHCP-serveren

Åpne nettleseren, og skriv inn IP-adressen til den trådløse ruteren.

I vårt eksempel ble følgende URL skrevet inn i nettleseren:

• http://192.168.0.1

AC750-webgrensesnittet skal presenteres.

Skriv inn administrasjonspassordet på påloggingsskjermen.

ARCHER C20 LOGIN SCREEN

Åpne kategorien Avansert øverst på skjermen.

Åpne NETTVERK-menyen, og velg LAN-alternativet.

ARCHER A7 - Network menu

Angi følgende konfigurasjon på LAN-skjermen.

• DHCP SERVER - Ja.
• IP-ADRESSEVALG - Angi IP-adresseområdet.
• LEIETID - IP-adresse leietid i minutter.
• STANDARD GATEWAY - Skriv inn IP-adressen til standard gateway.
• DNS DOMAIN - Skriv inn DNS-domenet.
• PRIMÆR DNS - Skriv inn IP-adressen til den første DNS-serveren.
• SEKUNDÆR DNS - Skriv inn IP-adressen til den andre DNS-serveren.

Klikk på Lagre-knappen.

AC1200 - DHCP server configuration

Gratulerer, du har fullført DHCP-serverkonfigurasjonen av AC750-ruteren.