Vil du lære hvordan du konfigurerer Radius-godkjenningen på TP-LINK ARCHER C20 AC750? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du konfigurerer AC750-ruteren for å godkjenne brukere ved hjelp av Radius-protokollen.

• TP-LINK ARCHER C20 AC750 - Version 5.0
• Ubuntu 20.04
• Freeradius 3.0.20

Radius-serveren vil være Freeradius-tjenesten installert på en datamaskin som kjører Ubuntu Linux.

I vårt eksempel er Radius-serverens IP-adresse 192.168.0.200.

I vårt eksempel er AC750 IP-adressen 192.168.0.1.

Liste over utstyr

Her finner du listen over utstyr som brukes til å lage denne opplæringen.

Denne koblingen vil også vise programvarelisten som brukes til å lage denne opplæringen.

Tutorial - FreeRadius Server Installasjon på Ubuntu Linux

• IP - 192.168.0.200
• Operacional System - Ubuntu 20
• Vertsnavn - FREERADIUS

Bruk følgende kommandoer på Linux-konsollen til å installere FreeRadius-tjenesten.

Copy to Clipboard

Nå må vi legge freeradius klienter til clients.conf;.

Finn og rediger clients.conf.

Copy to Clipboard

Legg til følgende linjer på slutten av filen clients.conf.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel legger vi til 1 klientenhet:

Enheten ble kalt AC750 og har IP-adressen 192.168.0.1.

Hemmeligheten som ble konfigurert til å utføre enhetsgodkjenningen var KAMISAMA123.

Nå må vi legge til FreeRadius-brukere i BRUKER-konfigurasjonsfilen.

Finn og rediger konfigurasjonsfilen for Freeradius-brukere.

Copy to Clipboard

Legge til følgende linjer på slutten av filen

Copy to Clipboard

I vårt eksempel legger vi til 2 brukerkontoer.

Den første brukerkontoen ble kalt USER01.

Den andre brukerkontoen ble kalt USER02.

Start Freeradius-serveren på nytt.

Copy to Clipboard

Test konfigurasjonsfilen for radiusserveren.

Copy to Clipboard

Du er ferdig med Freeradius-installasjonen på Ubuntu Linux.

Freeradius - Autentiseringstest

Test radiusautentiseringen lokalt ved hjelp av følgende kommandoer:

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene:

Copy to Clipboard

Som du kan se, var kontoen i stand til å godkjenne på Radius-serveren.

Test brukerkontoen kalt USER02.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene:

Copy to Clipboard

Som du kan se, var kontoen i stand til å godkjenne på Radius-serveren.

Archer C6 AC750 - Radius-godkjenning

Åpne nettleseren, og skriv inn IP-adressen til den trådløse ruteren.

I vårt eksempel ble følgende URL skrevet inn i nettleseren:

• http://192.168.0.1

AC750-webgrensesnittet skal presenteres.

Skriv inn administrasjonspassordet på påloggingsskjermen.

ARCHER C20 LOGIN SCREEN

Åpne kategorien Avansert øverst på skjermen.

Åpne WIRELESS-menyen, og velg alternativet TRÅDLØSE INNSTILLINGER.

Utfør følgende konfigurasjon på skjermbildet Trådløse innstillinger:

• Aktiver trådløs radio - Ja.
• Nettverksnavn - Skriv inn ønsket SSID-navn.
• Sikkerhet - WPA2-Enterprise.
• Versjon - WPA2-PSK.
• Kryptering - AES.
• Radius server IP - IP-adressen til Radius-serveren.
• Radiusport - 1812.
• Radiuspassord - Enheten hemmelig konfigurert på Radius-serveren.

Klikk på Lagre-knappen.

Archer C6 AC1200 - Radius authentication

Prøv å koble en enhet til det nye trådløse nettverket.

Bruk brukernavnet og passordet som er konfigurert på Radius-serveren.

I vårt eksempel kunne vi autentisere ved hjelp av følgende legitimasjon.

Copy to Clipboard

Gratulerer, du har konfigurert Radius-godkjenning på AC750-ruteren.