Vill du lära dig hur du konfigurerar Radius-autentiseringen på TP-LINK ARCHER C20 AC750? I den här självstudien ska vi visa dig hur du konfigurerar AC750-routern för att autentisera användare med radius-protokollet.

• TP-LINK ARCHER C20 AC750 - Version 5.0
• Ubuntu 20.04
• Freeradius 3.0.20

Radius-servern kommer att vara Freeradius-tjänsten installerad på en dator som kör Ubuntu Linux.

I vårt exempel är Radius-serverns IP-adress 192.168.0.200.

I vårt exempel är AC750 IP-adressen 192.168.0.1.

Utrustning lista

Här kan du hitta listan över utrustning som används för att skapa denna tutorial.

Denna länk kommer också att visa programvaran lista som används för att skapa denna tutorial.

Självstudie - FreeRadius Server Installation på Ubuntu Linux

• IP - 192.168.0.200
• Operacional System - Ubuntu 20
• Hostname - FREERADIUS

På Linux-konsolen använder du följande kommandon för att installera FreeRadius-tjänsten.

Copy to Clipboard

Nu måste vi lägga till FreeRadius klienter till clients.conf;.

Leta upp och redigera clients.conf.

Copy to Clipboard

Lägg till följande rader i slutet av filen clients.conf.

Copy to Clipboard

I vårt exempel lägger vi till 1 klientenhet:

Enheten fick namnet AC750 och har IP-adressen 192.168.0.1.

Hemligheten som konfigurerats för att utföra enhetsautentiseringen var KAMISAMA123.

Nu, Vi måste lägga till FreeRadius användare till users konfigurationsfilen.

Leta upp och redigera konfigurationsfilen för Freeradius-användare.

Copy to Clipboard

Lägg till följande rader i slutet av filen

Copy to Clipboard

I vårt exempel lägger vi till 2 användarkonton.

Det första användarkontot fick namnet USER01.

Det andra användarkontot fick namnet USER02.

Starta om Freeradius-servern.

Copy to Clipboard

Testa din radius-serverkonfigurationsfil.

Copy to Clipboard

Du har avslutat Freeradius-installationen på Ubuntu Linux.

Freeradius - Autentiseringstest

Testa din radius-autentisering lokalt med hjälp av följande kommandon:

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Som du ser kunde kontot framgångsrikt autentisera på Radius-servern.

Testa användarkontot med namnet USER02.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Som du ser kunde kontot framgångsrikt autentisera på Radius-servern.

Archer C6 AC750 - Radius-autentisering

Öppna din webbläsare och ange IP-adressen till din trådlösa router.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://192.168.0.1

WEBBGRÄNSSNITTET AC750 bör presenteras.

På inloggningsskärmen anger du hanteringslösenordet.

ARCHER C20 LOGIN SCREEN

Få åtkomst till fliken Avancerat på skärmens överkant.

Få åtkomst till menyn WIRELESS och välj alternativet INSTÄLLNINGAR FÖR TRÅDLÖS.

Utför följande konfiguration på skärmen Trådlösa inställningar:

• Aktivera trådlös radio - Ja.
• Nätverksnamn - Ange önskat SSID-namn.
• Säkerhet - WPA2-Enterprise.
• Version - WPA2-PSK.
• Kryptering - AES.
• RADIUS-server-IP - RADIUS-serverns IP-adress.
• Radieport - 1812.
• Radius-lösenord – Den enhetshemlighet som konfigurerats på Radius-servern.

Klicka på knappen Spara.

Archer C6 AC1200 - Radius authentication

Försök att ansluta en enhet till det nya trådlösa nätverket.

Använd användarnamnet och lösenordet som konfigurerats på Radius-servern.

I vårt exempel kunde vi autentisera med hjälp av följande autentiseringsuppgifter.

Copy to Clipboard

Grattis, du har konfigurerat Radius-autentiseringen på AC750-routern.