Vill du lära dig hur du konfigurerar ett gästnätverk på TP-LINK ARCHER C20 AC750 trådlös router? I den här guiden, vi ska konfigurera en trådlös gäst nätverk på AC750 routern.

• TP-LINK ARCHER C20 AC750 - Version 5.0

Utrustning lista

Här kan du hitta listan över utrustning som används för att skapa denna tutorial.

Denna länk kommer också att visa programvaran lista som används för att skapa denna tutorial.

Archer C20 AC750 - Gästnätverk

Öppna din webbläsare och ange IP-adressen till din trådlösa router.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://192.168.0.1

WEBBGRÄNSSNITTET AC750 bör presenteras.

På inloggningsskärmen anger du hanteringslösenordet.

ARCHER C20 LOGIN SCREEN

Få åtkomst till fliken Avancerat på skärmens överkant.

Få åtkomst till menyn WIRELESS och välj alternativet AVANCERAD KONFIGURATION.

C20 AC750 - Wireless menu

Leta upp Multi-SSID-området på skärmens undersida.

Välj 2,4GHZ-nätverket, ange ett Trådlöst nätverksnamn och önskat lösenord.

C20 AC750 - Guest network

Efter avslutad konfiguration gästnätverk, klicka på Spara-knappen.

Grattis, du har avslutat AC750 trådlösa routern gäst nätverkskonfiguration.