Vill du veta hur du ändrar värdet för Active Directorys attribut MS-DS-MachineAccountQuota? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att ändra värdet på MS-DS-MachineAccountQuota i Active Directory.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 7

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Windows Relaterad självstudie:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudier relaterade till Windows.

Handledning Windows - Ändra värdet på MS-DS-MachineAccountQuota

Som standard får varje autentiserad användare lägga till 10 datorer i domänen.

Den här begränsningen införs av Active Directory-attributet MS-DS-MachineAccountQuota.

Starta som administratör en förhöjd Powershell-kommandorad.

Windows 10 - powershell elevated

Kontrollera värdet för attributet MS-DS-MachineAccountQuota.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Ändra värdet för Active Directorys attribut ms-DS-machineaccountquota.

Copy to Clipboard

Visa värdet för attributet MS-DS-MachineAccountQuota.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

I vårt exempel kan varje autentiserat användarkonto lägga till 100 datorer i domänen.