Vill du lära dig hur du delegerar behörigheten att skapa grupper i Active Directory? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du tillåter en grupp att skapa grupper i Active Directory.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 7

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Windows Relaterad självstudie:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudier relaterade till Windows.

Självstudiefönster - Delegera behörighet att skapa grupper

Öppna programmet med namnet: Active Directory Användare och datorer.

Active Directory - Users and Computers

Skapa en ny grupp.

Active Directory - Create a group

Högerklicka på önskad organisationsenhet.

Välj alternativet delegera kontroll.

Active Directory - Delegate Control

Välj önskad grupp.

Active Directory - Delegate Permissions

Välj behörighet att skapa, ta bort och hantera grupper.

AD - Delegate permission to create groups

Klicka på knappen Nästa för att slutföra konfigurationen.

I vårt exempel kan medlemmar i gruppen my-admins skapa och hantera grupper i organisationsenheten test.

Active Directory - Permission to create groups

Du kommer att kunna lägga till medlemmar i grupper som skapats i den här organisationsenheten.

Active Directory - Delegate group maangement

Du kommer inte att kunna hantera grupper i andra organisationsenheter.

AD - Delegate Permission to create groups

Du kommer inte att kunna skapa grupper i andra organisationsenheter.

Delegation - Cannot create user account

Grattis! Du kan delegera behörigheten att skapa grupper i Active Directory.