האם ברצונך ללמוד כיצד לחבר את בקר הפלייסטיישן לטאבלט אנדרואיד? במדריך זה, אנחנו הולכים להתקין את בקר Dualshock לטאבלט אנדרואיד באמצעות Bluetooth.

• Playstation 4

רשימת ציוד

כאן תוכל למצוא את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

קישור זה גם יראה את רשימת התוכנה המשמשת ליצירת ערכת לימוד זו.

הדרכה פלייסטיישן 4 - לחבר את Dualshock לטאבלט אנדרואיד

לחץ והחזק את הלחצנים שיתוף ו- PS.

Playstation controller - Pairing

כך תכניס את הבקר למצב שיוך.

במצב שיוך, אור לבן יהבהב בגבו של בקר Dualshock.

PS4 Dualshock Control pairing mode

גש להגדרות הטאבלט של Android.

Android tablet - Settings

גש לתפריט חיבורים ובחר באפשרות Bluetooth.

Android tablet - Bluetooth menu

סרוק אם יש התקנים חדשים ובחר באפשרות בקר אלחוטי.

Playstation Dualchock android tablet

מזל טוב, סיימת את ההתקנה בקר Dualshock על לוח אנדרואיד.