Vil du lære hvordan du ber om brukerinndata ved hjelp av kommandolinjen? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du bruker kommandolinjen til å be om input til batch -skript på en datamaskin som kjører Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 7

Liste over utstyr

Her finner du listen over utstyr som brukes til å lage denne opplæringen.

Denne koblingen vil også vise programvarelisten som brukes til å lage denne opplæringen.

Windows Relatert Tutorial:

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over tutorials knyttet til Windows.

Batch Script - Ber om brukerinngang

Start en kommandolinjemelding.

Windows - Command-line prompt

Be om brukerinngang ved hjelp av kommandolinjen.

Copy to Clipboard

Vis brukerinndata.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel ble brukerinngangen lagret i en variabel som heter MYNAME.

Opprett et batch -skript med navnet TEST i notisblokk -programmet.

Copy to Clipboard

Her er manusresultatet.

Copy to Clipboard

Gratulerer! Du kan be om brukerinngang ved hjelp av batch -skript.

Batchskript - Ber om brukerinngang ved hjelp av en funksjon

Start en kommandolinjemelding.

Windows - Command-line prompt

Opprett en funksjon for å be om brukerinndata.

Copy to Clipboard

Kall funksjonen til Batch -skriptet.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel opprettet vi en funksjon som heter MYPING.

Opprett et batch -skript med navnet TEST i notisblokk -programmet.

Copy to Clipboard

Her er manusresultatet.

Copy to Clipboard

Gratulerer! Du kan be en bruker om innspill ved hjelp av en batch -skriptfunksjon.