Vill du lära dig att installera Magento med hjälp av Docker på Ubuntu Linux? I den här guiden, vi kommer att visa dig alla steg som krävs för att utföra Magento-installationen med docker på en dator som kör Ubuntu Linux i 5 minuter eller mindre.

• Ubuntu 20.04
• Ubuntu 18.04
• Ubuntu 19.04
• Magento 2.4
• MySQL 5.7
• Elasticsearch 7.6.2

Självstudien Magento - Docker-installation

Installera dockertjänsten.

Copy to Clipboard

Skapa ett Docker-nätverk.

Copy to Clipboard

Hämta MySQL docker-avbildningen från online-lagringsplatsen.

Copy to Clipboard

Hämta Elasticsearch docker-avbildningen från onlinelagringsplatsen.

Copy to Clipboard

Hämta Magento docker-avbildningen från online-lagringsplatsen.

Copy to Clipboard

Lista Docker-bilderna som är installerade på ditt system.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Skapa en dockervolym för att lagra mySQL-beständiga data.

Copy to Clipboard

Verifiera katalogen för beständiga data.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Skapa en symbolisk länk till en enklare åtkomstplats som tillval.

Copy to Clipboard

Starta en MySQL-behållare med beständig datalagring.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

I vårt exempel användes MySQL-avbildningen för att starta en ny behållare.

Den nya behållaren har beständiga datalagring.

Behållaren ID är 2df3ce59a3d8e52723554258d2781da37223249848064b0cadb1c80e57d0d1d0.

Databasen ROOT-konto lösenord som konfigurerats var kamisama123.

En databas med namnet Magento skapades.

Ett databaskonto med namnet Magento skapades och lösenordet kamisama123 konfigurerades.

Skapa en dockervolym för att lagra de Elastiska forskningsbeständiga data.

Copy to Clipboard

Verifiera katalogen för beständiga data.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Skapa en symbolisk länk till en enklare åtkomstplats som tillval.

Copy to Clipboard

Starta en Elasticsearch-behållare med beständigt datalagring.

Copy to Clipboard

Skapa en dockervolym för att lagra Magentos beständiga data.

Copy to Clipboard

Verifiera katalogen för beständiga data.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Skapa en symbolisk länk till en enklare åtkomstplats som tillval.

Copy to Clipboard

Starta en Magento-behållare med beständig datalagring.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

I vårt exempel användes Magento-bilden för att starta en ny behållare.

Den nya behållaren har beständiga datalagring.

Behållaren ID är a40aa57dc686055572f994cda2a3edb56c404899c82bea50e5486b927867d24e.

Det kan ta upp till 25 minuter innan Magento avslutar installationsprocessen.

Självstudie docker - Magento-installation

Öppna din webbläsare och ange IP-adressen till din webbserver plus /ADMIN.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://192.168.100.10/admin

Den Magento inloggningsgränssnittet ska presenteras.

Magento login

På skärmen med uppmaning anger du följande information.

• Username: user
• Password: bitnami1

Efter en lyckad inloggning kommer Magento-instrumentpanelen att visas.

Magento Dashboard

Grattis! Du har avslutat Magento Docker-installationen.

Självstudien Magento - Docker-behållarhantering

Verifiera status för alla Docker-behållare med följande kommando:

Copy to Clipboard

Verifiera status för en behållare.

Copy to Clipboard

Om du vill stoppa en behållare använder du följande kommando:

Copy to Clipboard

Om du vill starta en behållare använder du följande kommando:

Copy to Clipboard

Om du vill starta om en behållare använder du följande kommando:

Copy to Clipboard

Vid fel använder du följande kommando för att verifiera behållarloggarna.

Copy to Clipboard

I våra exempel visade vi hur man hanterar Magento-behållare.