Vill du lära dig hur du använder CURL-kommandot för att få bara rubrikerna på den begärda webbadressen? I den här guiden, vi kommer att visa dig alla steg som krävs för att få hemsida rubriker med hjälp av CURL kommandot på en dator som kör Ubuntu Linux.

• Ubuntu 20
• Ubuntu 19
• Ubuntu 18

Handledning Curl - Få rubriker bara

Använd curl-kommandot för att bara få rubrikerna på en webbadress.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

I vårt exempel, headern fick visar att en URL-omdirigering är på plats.

Använd följande kommando för att tvinga CURL att följa URL-omdirigeringar.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Eventuellt kan du spara URL-rubrikerna i en loggfil.

Copy to Clipboard

Här är filinnehållet.

Copy to Clipboard

Grattis! Du lärde dig att använda curl-kommandot för att hämta URL-huvuden.

Självstudie curl - Få HTTPS-rubriker

Använd curl-kommandot för att hämta rubrikerna från en HTTPS-URL.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Använd följande kommando för att tvinga CURL att inkludera HTTPS-förhandlingen.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Grattis! Du lärde dig att använda curl-kommandot för att få HTTPS URL-huvuden.